Порівняльний синтаксис старогрецької та новогрецької мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Інк51М

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 Типологія складнопідрядних речень у старогрецькій та новогрецькій мові. Вживання сполучників та дієслівних способів у підрядних реченнях означальних, додаткових, часових, мети, причинових, умовних, допустових, наслідкових та непрямому питанні.  Основні структурно-семантичні подібності та відмінності складнопідрядних речень у старогрецькій та новогрецькій мові.

Результати навчання:

знати:

Сполучники та дієслівні способи, які вживаються у підрядних реченнях означальних, додаткових, часових, мети, причинових, умовних, допустових, наслідкових та непрямому питанні у старогрецькій та новогрецькій мові.

вміти:

здійснювати порівняльний аналіз формально-граматичних засобів  у різних типах підрядних речень старогрецької та новогрецької мови і визначати подібності та відмінності у їхній структурі.

Рекомендована література

Оліщук Р.Л.

 

 

Schwyzer E.

 

 

 

 

Φλώρος Α. Θ.

Грецька мова. Синтаксис.

 

 

Griechische Grammatik   – B.2 : Syntax und Stilistik.

 

 

 

Ιστορικό και συγκριτικό συντακτικό αρχαίας,  νέας Ελληνικής και Λατινικής

Львів : Видавництво ЛБА, 1996.

 

Vierte Auflage. –München : С. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1975.

Αθήνα : Ηβος, 1988.