Повсякденна англомовна комунікація

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета курсу – удосконалити формування англомовної комунікативної компетенції майбутніх вчителів/викладачів англійської мови з використанням соціокультурного підходу. Важливими компонентами англомовного спілкування стають компоненти культури, що несуть національно-специфічне забарвлення, культурні та етнічні особливості, викликані особливостями поведінки та мислення, що й зумовлює відповідні стратегії навчання англійської мови у вищому навчальному закладі.

Результати навчання:

  • знати: особливості національно-забарвленої лексики, сприймати мовлення англомовного співрозмовника на слух, мовний етикет та мовну поведінку співрозмовника, норми та правила спілкування у англомовному середовищі,специфіку моделювання діалогу з огляду на відмінності культур.
  • вміти: здійснювати англомовну комунікацію в типових ситуаціях навчальної, ділової, професійної та культурної сфер спілкування; використовувати фонові знання соціокультурних  стандартів комунікації; вести діалог у необхідному тематичному полі.