Правнича іноземна мова (французька), 1 магістри, юридичний факультет

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Правнича іноземна мова» є ознайомлення студентів із завданнями у сфері професійної комунікації у галузі міжнародного права для  оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб ознайомити студентів із найбільш комунікативними стратегіями усної та письмової комунікації у міжнародному праві. Практичні завдання, які входять до програми курсу, формують  у  студентів  вміння  правильно  будувати  аргументацію, судову промову, висловлювати пропозицію,  згоду, відмову, подавати скаргу, укладати петицію, консультувати клієнта, вести переговори тощо .  Ці  комунікативні  вміння  є  невід’ємними  для  складання  усної та письмової частини міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня В2-С1. Мовна складова курсу зосереджена на найбільш поширених і необхідних для французької мови права формах і кліше: пасивна форма дієслів, умовний спосіб, номінальне речення, безособові конструкції для вираження згоди, незгоди, підтримки, емоцій, логічні конектори тощо. Лексичне наповнення будується навколо базових понять та  термінології міжнародного права.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати: основні поняття міжнародного права французькою мовою; розуміти функціонування європейських та міжнародних інституцій та принципи взаємодії із ними; характерні для юридичного дискурсу прагматичні стратегії мовленнєвого впливу (як утвердження, переконання, доведення та аргументація), стратегії ухилення (відмова від відповіді, ухилення від теми, намагання уникнути розмови), паралінгвістичні стратегії (міміка, жестикуляція), комунікативні стратегії контролю успішної комунікації (контроль розуміння, вимога або прохання надати пояснення, використання пауз), маніпулятивні стратегії, тощо.

Вміти їх реалізовувати за допомогою конкретних тактик: компенсаторних (перефраз, добір синонімів й ін.), афективних (зменшення хвилювання й ін.), використання мови в продуктивних видах мовленнєвої діяльності (відбір лексичного і граматичного матеріалу, уточнення комунікативного наміру, ініціювання діалогу, завершення діалогу й ін.)

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Писаревська О. Stratégies pour la communication orale et écrite en Droit international : навчальний посібник. Тернопіль, «Вектор». 2021. 120 с.
 2. Penfornis J.-L. Le français du droit. – P.: CLE International, 1999. – 126 p.
 3. Soignet M., Riehl L., Amiot M.-H. Objectif Diplomatie 2. Le français des relations européennes et internationales. Livre de l’élève. – P.: Hachette, 2010. – 192 p.
 4. Soignet M. Le Français juriqdique. – P.: Hachette, 2003. – 127 p.
 5. Agi. M. Encyclopédie des droits de l’homme. Sommaire. – P.: Fondation international des droits de l’homme, 1995. – 246 p.
 6. Aron. M. Les grandes plaidoiries des ténors du barreau. – P.: Pocket, 2013. –  288 p.
 7. Carreau. D.  Droit International. – P.: Pedone, 1994. – 646 p.
 8. De Wenden. C.W. L’immigration en Europe. – P.: La documentation Française, 1999. – 165 p.
 9. Dollez C., Pons S. Alter Ego+ 4. Livre de l’élève. – P.: Hachette, 2015. – 224 p.
 10. Dollez C., Pons S. Alter Ego+ 4. Cahier d’activités. – P.: Hachette, 2015. – 128 p.
 11. Dormoy D. Droit des organisations internationales.  – P.: Dalloz, 1995. – 114 p.
 12. Ferréol G., Blaquet M., Flageul N. Dictionnaire de l’Union Européenne. – P.: Éditions Armand Collin, 2000. – 191 p.
 13. Gandini J. – J. Les doits de l’Homme. – P.: Librio, 1998. – 157 p.
 14. Guinchard S., Debard T. Lexique des termes juridiques 2013. – P.: Dalloz, 2013. – 967 p.
 15. Mimran R., Poisson-Quinton S. Expression écrite. Niveau 4. – P.: Clé International, 2008. – 126 p.
 16. Ouraoui M. Les grands discours de l’Europe. 1918. – 2008. – P.: Éditions complexes, 2008. – 529 p.
 17. Bissardon S. Guide du langage juridique (vocabulaire – pièges et diffi cultés). – P.: «LexisNexis» Litec, 2009. – 491 p.
 18. Vandenbulcke L., Weylandt E. À la découverte du français juridique. – B.: Die Keure-La Charte, 2016. – 200 p.
 19. Wattier S. Les mots pour convaincre. – P.: Commun français, 2019. – 75 p.
 20. Малишева Н. Французько-український та українсько-французький юридичний словник (60 000 слів). – Х.: Право, 2016. – 736с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус