Професійна майстерність гіда-перекладача (V-VI курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Array
1116ArrayІнм61М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інм51М
1116Інм61М

Опис курсу

Основна мета навчальної дисципліни  «Професійна майстерність гіда-перекладача»  – набуття студентами необхідних теоретичних знань та формування практичних навиків, необхідних для якісного, кваліфікованого та професійного супроводу туристів та туристичних груп в Україні та за кордоном.

У рамках дисципліни студент знайомиться з основними сферами діяльності гіда-перекладача, методикою екскурсійної діяльності, технологіями розробки екскурсій та техніками їхнього проведення. Навчальна дисципліна передбачає набуття знань про види, тематику та зміст екскурсій, а також формування професійності майстерності гіда-перекладача, яка включає в себе педагогічні, лекційні, психологічні та інші види навиків.

Практичні заняття в рамках навчальної дисципліни спрямовані, поміж іншого, на поглиблення лексичного запасу у галузі мистецтвознавства, краєзнавства, історії. Створення/моделювання під час практичних  занять типових ситуацій діяльності гіда-перекладача уможливлює застосування засвоєних теоретичних знань на практиці.

Рекомендована література

 

  1. Berg W. Einführung Tourismus: Überblick und Management / Waldemar Berg. – De Gruyter Oldenbourg; 2010. – 144 S.
  2. Mundt J. W. Einführung in den Tourismus / J. W. Mundt. – Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2001. – 592 S.
  3. Емельянов Б. В. Экскурсоведение / Б. В. Емельянов. – Москва : Советский спорт, 2000. – 224 с.
  4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчаль­ний посібник / В. Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги – XXI, – 300 с.
  5. Рутинський М. Музеєзнавтсво: навчальний посібник / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008.  –  428 с.
  6. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник / За заг. ред. В.Ф. Орлова. – К.: Грамота, 2006.– 260 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму