Професійна іноземна мова (для студентів 4-го курсу економічного факультету, спец. “Економічна теорія”)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Сухий О. О.
Тимчишин М. В.
856Сухий О. О.
Тимчишин М. В.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів четвертого  року навчання. Завдання курсу «Професійна іноземна мова» — повторення, вдосконалення, набуття нових знань та вмінь, що охоплюють такі аспекти вивчення професійної англійської мови як: читання, письмо, аудіювання, мовлення. Лексичний аспект вивчення професійної іноземної мови передбачає нагромадження й використання відповідного англійського вокабуляру, поповнення синонімічних рядів вже відомих лексем, коригування порушення правил правопису, слово сполучуваності та вимови. Вивчення граматики англійської мови передбачає контрастивний аналіз української та англійської мови. Читання: вміння відокремити головні ідеї від другорядних, розуміння основної думки тексту; письмо: вміння складати різні види переписки й ділової документації.

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Upper Intermediate. Сoursebook. – Pearson Education Limited, 2012.

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Upper Intermediate. Workbook. – Pearson Education Limited, 2012.

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Intermediate. Сoursebook. – Pearson Education Limited, 2010.

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Intermediate. Workbook. – Pearson Education Limited, 2010.

Dooley J., Evans V. Grammarway 4. – Express Publishing, 2007.

Evans V. Round Up 6. English Grammar Book. – Pearson Longman.

 ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Краус Н.М. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії / Н.М. Краус, К.М. Краус. – Київ: ЦУЛ, 2015. – 328 с.

Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник /  Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

At home with economics / С.М. Панчишин, А.М. Котловський, О.В. Оленюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.

Bethell G., Aspinall T. Test Your Business Vocabulary in Use. – Cambridge, 2007.

Foley M., Hall D. Advanced Learners’ Grammar (a self-study reference and practice book). – Longman, 2008. – 384p.

Rogers J. Market Leader. Upper Intermediate Business English. – Longman, 2011.

Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. – Oxford University Press, 2004.

Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 2012.

Grammar for Business / Michael McCarthy,  Jeanne McCarten, David Clark, Rachel Clark  – Cambridge University Press, 2012.

Principles of Economics / OpenStax – Rice University, 2014.

The Economist http://www.economist.com/

Financial Times http://www.ft.com/home/europe

The Guardian (Business section) http://www.theguardian.com/uk/business

Ted Talks https://www.ted.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму