Просодика: аудіювання та імітація британської норми норми

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Оленюк О. В.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Іна21Оленюк О. В.
Іна22Оленюк О. В.
Іна23Оленюк О. В.
Іна24Оленюк О. В.
Іна25Оленюк О. В.
Іна26Оленюк О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Просодика: аудіювання та імітація британської норми» є вибірковою дисципліною з спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

____________________________. .

Курс «Просодика» ознайомлює студентів з просодичними елементами мовлення та їхнім функціонуванням. Предметом вивчення навчальної дисципліни є мелодика, відносна сила вимови слів та їхніх частин, співвідношення відрізків мовлення по довготі, загальний темп мовлення, паузи, загальне темброве забарвлення. Курс розроблено таким чином, щоб допомогти студентам покращити вміння сприйняття на слух, вдосконалити свою вимову та позбутися іноземного акценту в мовленні. Він зосереджується на проблемних для українських студентів звуках та навчає їх швидкому зв’язному мовленню, включно з різними видами наголосу та особливостями  інтонаційних моделей. Крім того, курс сприяє формуванню комунікативної та соціокультурної компетенцій.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Просодика: аудіювання та імітація британської норми» є навчити студентів ідентифікувати окремі англійські приголосні та голосні звуки та адекватно відтворювати їх у власному мовленні; сприймати швидке зв’язне мовлення, належним чином розуміти та послуговуватися різними видами наголосу та інтонаційних моделей, відповідно реагувати на типові комунікативні ситуації, такі як привітання, прощання, висловлення думки, погодження/непогодження, прохання, пропозиції і т.д.

Рекомендована література

  1.  M. Ashby and J. Maidment, Introducing Phonetic Science

(Cambridge: Cambridge University Press, 2005)

  1.  P. Ladefoged, A Course in Phonetics (4th edn., New York: Wadsworth Publishers, 2005).
  1. J. Giegerich’s English Phonology (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
  2. Stockwell and D. Minkova, English Words: History and Structure (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) (pp. 168–76).
  3. Quirk et al., A Comprehensive Grammar of the English Language (London: Longman, 1985) (pp. 1355–75).
  4. Tench, The Intonation Systems of English (London: Cassell, 1996).
  5. D. Crystal, The Cambridge Encyclopedia of the English Language (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
  6. M. Hewings, Advanced English Pronunciation in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

 

Силабус:

Завантажити силабус