Просодика: аудіювання та імітація виконання драми, озвучення поезії

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Сподарик О. В.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26

Опис курсу

Дисципліна “Просодика: аудіювання та імітація виконання драми, озвучення поезії (Prosody: auding and imitation of drama performing, poetry voice acting)” є вибірковою дисципліною зі спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основами просодики, принципами аудіювання та основними закономірностями усної реалізації англійських драматичних та поетичних текстів.
Метою вивчення вибіркової дисципліни “Просодика: аудіювання та імітація виконання драми, озвучення поезії (Prosody: auding and imitation of drama performing, poetry voice acting)” є сформувати у студентів уявлення про науку просодику, принципи аудіювання, а також ознайомити з англійськими поетичними та драматичними текстами.

 

Ціль – визначити основні закономірності та специфіку взаємодії просодичних засобів англійських поетичних та драматичних текстів шляхом слухового та акустичного аналізів.

Рекомендована література

 1. Bux ́o-Lugo, A., and Kurumada, C.2019.Encoding and decoding of meaning through structured variability in intonational speech prosody.PsyArXiv.com.
 2. Cole, J. 2015. Prosody in context: a review. Language,Cognition and Neuroscience 30:1–31.
 3. Gorka E, Pilar P. (2012) Prosody and Meaning. DE GRUYTER MOUTON. 383 p
 4. Huang, Z.; Chen, L.; and Harper, M. P. 2006. An opensource prosodic feature extraction tool. InLREC,2116–2121.
 5. Jassem, W. The Phonology of Modern English. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 768 pр.
 6. Ladefoged, P. A Course in Phonetics. New York, Chicago, San Francisco, Atlanta: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1982. – 300 pр.
 7. Pon-Barry, H. Identifying uncertain words within an utterance via prosodic features. Proceedings of Interspeech. – 2009. – Pр. 1579-1582.
 8. Pon-Barry, H. Prosodic manifestations of confidence and uncertainty in spoken language. Proceedings of Interspeech. – 2008. – Pр. 74-77.
 9. Pon-Barry, H. The importance of subutterance prosody in predicting level of certainty. Proceedings of NAACL HLT. – 2009. – Pр. 105-108.
 10. Roach, P. English Phonetics and Phonology: Practical Course. – 4-th ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 244 pр.
 11. Wells, J. C. 2006.English Intonation: An Introduction. Cambridge.
 12. https://www.apa.org/pubs/journals/features/xhp-a0036858.pdf
 13. https://www.britannica.com/art/prosody
 14. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1704/1704.02565.pdf
 15. https://www.mq.edu.au/about/about-the-university/faculties-and-departments/faculty-of-human-sciences/departments-and-centres/department-of-linguistics/our-research/phonetics-and-phonology/speech/phonetics-and-phonology/intonation-prosody
 16. https://benjamins.com/catalog/sidag.23
 17. https://wwnorton.com/college/english/nael/noa/chron2.htm

Силабус:

Завантажити силабус