Письмо (реферування наукових текстів)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Ковалів С. Ю.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26

Опис курсу

Курс «Письмо (реферування наукових текстів)» розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів комплекс компетенцій для подальшого ефективного написання курсових робіт англійською мовою на 3-му та 4-му курсах. Курс передбачає формування як лінгвістичних: мовних, синтаксичних, стилістичних, так і металінгвістичних компетенцій, зокрема, вміння логічно та критично мислити, аналізувати і синтезувати інформацію, та спрямований на розвиток базових навичок аналізу й реферування англомовних наукових текстів.
Метою курсу «Письмо (реферування наукових текстів)» є вивчення особливостей функціонування англійської мови у науковій писемній комунікації, засвоєння специфіки англомовного академічного письма через ознайомлення із сучасними автентичними науковими текстами та виявлення їх структурних, змістовних, мовних і комунікативних рис, а також ознайомлення студентів з основними  відмінностями між написанням анотації, рецензії та реферуванням наукової праці.

Ціль курсу полягає у формуванні вмінь та розвитку базових навичок реферування академічних текстів та написання анотацій.

 

 

Рекомендована література

  1. Bailey S. Academic Writing. A Handbook for International Students/Stephen Bailey. – New York: Routledge, 2015. – 284 p.
  2. Evans V. Successful Writing Intermediate /Virginia Evans. – Express Publishing, 2018. – 151 p.
  3. Fedorenko O.I. Fundamentals of Linguistic Research. Textbook /O.I.Fedorenko, S.M.Sukhorolska, O.V. – Lviv: Ivan Franko National University in Lviv Publishing Center, 2009. – 296 p.
  4. Fitzpatrick M. Engaging Writing 2: Essential Skills for Academic Writing /Mary Fitzpatrick. – Pearson Longman, 2011. – 309 p.
  5. JordanR. Academic Writing Course /R.R. Jordan. – Harlow: Longman, 2003, – 160 p.
  6. Morley J. University Writing Course /John Morley, Peter Doyle, Ian – Express Publishing, 2012. – 120 p.
  7. Yakhontova T.V. English Academic Writing for Students and Researchers /T.V. – Lviv: ПAIC, 2003. – 220 p.

Academic Phrase bank:  http://www.phrasebank.manchester.ac.uk

Силабус:

Завантажити силабус