Репрезентації Лондона в англійській літературі ХVІІІ – початку ХХІ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Сенчук І. А.Іна-51М, Іна-52М, Іна53М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іна-51Мдоцент Сенчук І. А.
Іна-52Мдоцент Сенчук І. А.
Іна53Мдоцент Сенчук І. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51Мдоцент Сенчук І. А.
Іна-52Мдоцент Сенчук І. А.
Іна53Мдоцент Сенчук І. А.

Опис курсу

Предметом магістерського курсу є концепт «Лондон» як універсальна просторова модель англійської літератури, його сутність як реального та уявного локусу в англійській поезії, прозі, драмі та есеїстиці ХVIII – початку ХХІ століття. Курсом передбачено розгляд творів англійської літератури, в яких увиразнено неповторну ідентичність Лондона, що увібрав не тільки історичну і культурну своєрідність Британії, а й британську ментальність. Водночас акцентовано значущість «лондонського тексту» як художнього відображення соціокультурних трансформацій, глобалізаційних процесів, а також змін у світосприйнятті людини впродовж модерної і постмодерної доби.
Даний курс розроблено таким чином, щоб студент сформував цілісне уявлення про «лондонський текст» англійської літератури і його місце в британській культурі, а також зрозумів своєрідність художнього втілення топосу міста у творчості письменників різних літературних епох, зумів зіставити набуті знання зі загальним історичним та культурним контекстом окремої доби. В курсі задіяно актуальні літературно-критичні підходи до вивчення художньої літератури та процесу письма, які потрібні для того, щоб розвинути практичні навички аналізу літературного твору. Для прочитання запропоновано найбільш репрезентативні зразки «лондонського тексту».

Рекомендована література

1. Defoe, Daniel. Moll Flanders.
2. Blake, William. London: a poem.
3. Dickens, Charles. Oliver Twist.
4. Stevenson, Robert L. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
5. Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray.
6. Conan Doyle, Arthur. The Sign of the Four.
7. Conrad, Joseph. The Secret Agent.
8. Woolf, Virginia. Mrs. Dalloway.
9. Ford, Ford Madox. The Soul of London, A Survey of a Modern City.

10. Beckett, Samuel. Murphy.
11. Galsworthy, John. Man of Property.
12. Orwell, George. 1984.
13. Waugh, Evelyn. Vile Bodies.
14. Murdoch, Iris. Under the Net.
15. Sinclair, Iain. White Chappell, Scarlet Tracings.
16. Ackroyd, Peter. London, The Biography. The Great Fire of London. Hawksmoor.
17. Amis, Martin. London Fields.
18. McEwan, Ian. Saturday.
19. Kureishi, Hanif. The Buddha of Suburbia.
20. Smith, Zadie. White Teeth. NW.
21. Ackroyd, Peter. London: A Biography. – London: Chatto and Windus, 2000.
22. Donald, James. Imagining the Modern City. – London: Continuum, 1999.
23. Highmore, Ben. Cityscapes: Cultural Reading in the Material and Symbolic City. – Basingstoke: Macmillan, 2003.
24. Highmore, Ben. Urban Cultures: Methods and Movement. – Basingstoke: Palgrave, 2004.
25. Lehan, Richard. The City in Literature: An Intellectual and Cultural History. – Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press, 1998.
26. Metropolis–London: Histories and Representations since 1800 / Ed. by David Feldman and Gareth Stedman-Jones. – London: Routledge, 1989.
27. Porter, Roy. London: A Social History. – Harmondsworth: Penguin, 1994.
28. Representing London / Ed. by Martin Zerlang. – Copenhagen: Spring Publishers, 2001.
29. Robinson, Alan. Imagining London 1770-1990. – Basingstoke: Palgrave, 2004.
30. Scheer, Jonathan. London 1900: The Imperial Metropolis. – New Haven: Yale University Press, 1999.
31. The Cambridge Companion to the Literature of London / Ed. by Lawrence Manley. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
32. The Swarming Streets: Twentieth-Century Literary Representations of London / Ed. by Lawrence Phillips. – Amsterdam: Rodopi, 2004.
33. Williams, Raymond. The Country and the City. – London: Chatto and Windus, 1973.
34. Wolfreys, Julian. Writing London, Volume 1: The Trace of the Urban Text from Blake to Dickens. – Basingstoke: Macmillan, 1998.
35. Wolfreys, Julian. Writing London, Volume II: Materiality, Memory, Spectrality. – Basingstoke: Palgrave, 2004.

Матеріали

Матеріали методичного забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Репрезентації Лондона в англійській літературі ХVІІІ – початку ХХІ ст."

Завантажити силабус