Рецепція англомовної літератури в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Шмігер Т. В.Інп31, Інп32, Інп33, Інп34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інп31Хасхачик В. О.
Інп32
Інп33
Інп34

Опис курсу

Мета – Опанувати періодизацію історію перекладу в Україні, враховуючи мови та літератури, з яких перекладали. Оволодіти інформацією про збагачення літературного репертуару українського письменства, ключові постаті, впливи суспільно-політичних та науково-інтелектуальних подій на процес рецепції.

Завдання полягає у введенні студентів у нову для них сферу філології, що межує з перекладознавством, компаративістикою та рецептивною естетикою, внаслідок чого студенти  розвивають своє розуміння головних положень історії перекладу, ознайомлюються з відповідною метамовою і починають оперувати нею репродуктивно.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • підходи до історії перекладу,
 • головні публікації з перекладознавчої бібліографії,
 • основні постаті історії українського художнього перекладу,
 • особливості засвоєння англомовних літератур в Україні.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • аналізувати тексти із погляду історії перекладу;
 • класифікувати підходи до перекладних явищ ув історичній перспективі;
 • визначати елементи тексту базові для певного періоду;
 • розпізнавати функцію тексту в літературній історії України.

Рекомендована література

 1. Зорівчак Р. Українсько-англійські літературні взаємини // Українська література в за­галь­нослов’янському і світовому літературному контексті. Київ, 1988. Т. 3. С. 88–154.
 2. Шаповалова М.С. Шекспір в українській літературі. Львів, 1976. 210 с.
 3. Коломієць Л. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років. Вінниця: Нова Книга, 2015. 360 с.
 4. Пермінова А. В. Перекладацька рецепція сучасної американської поезії. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. 352 с.

Силабус:

Завантажити силабус