Розвиток драматургії в епоху Просвітництва

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Мельник Д. М.Інн41, Інн42

Опис курсу

Курс розроблено як додаткову дисципліну, яка має на меті поглибити знання студентів, отриманих на обов’язковому курсі німецької літератури, з історії розвитку літератури Просвітництва. З огляду на історико-культурну ситуацію в Німеччині на початку XVIII cт. вагома роль у формуванні німецької літератури, а також у поширенні просвітницьких ідей відводилася театру. Саме в епоху Просвітництва театр у Німеччині переживає вагомі трансформації, що торкнулися жанрових модифікацій драматичних жанрів, тематичного та ідейного спрямування. Впродовж курсу розглядаються ключові драматичні твори епохи Просвітництва, а також ключові теорії, що вплинули на формування німецького національного театру.

Мета курсу полягає у формуванні цілісного уявлення про розвиток німецького театру та драматургії епохи Просвітництва, його еволюції та формування нових жанрів, а також про внесок кожного із авторів у розвиток німецького театру.

 

Рекомендована література

  1. Шалагінов Б. Б. Веймарська класика // Зарубіжна література. Від Античності до початку ХІХ ст.: іст.-естет. нарис. — К., 2004.
  2. Шалагінов Б. Б. Шлях Ґете : Життя. Філософія. Творчість : [посібник для вчителя] / Б. Б. Шалагінов. – Харків : Ранок : Веста, 2003.
  3. Goethe J.W. Über die bildende Nachahmung des Schönen. http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Theoretische+Schriften/%C2%BB%C3%9Cber+die+bildende+Nachahmung+des+Sch%C3%B6nen%C2%AB;  https://www.grin.com/document/192553
  1. Lessing G.E. Briefe die neuste Liteatur betreffend http://www.lawrenceglatz.com/germ3220/lessing1.htm
  2. Lessing G.E. Hamburgische Dramaturgie https://www.gutenberg.org/ebooks/10055
  3. Saltzwedel J. Die Aufklärung: Das Drama der Vernunft vom 18. Jahrhundert bis heute. /Saltzwedel J. – Hamburg : Spiegel-Verlag, 2017
  4. Schiller F. Über die Tragische Kunst https://de.wikisource.org/wiki/Ueber_die_tragische_Kunst

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Розвиток драматургії в епоху Просвітництва"

Завантажити силабус