Римські літературні жанри

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Інк21

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Антична література належить до літератур з традиціоналістичним типом поетики. Тому категорія жанру в ній має ключове значення. Курс покликаний дати уявлення про природу давньоримського жанру, про зв’язок римської жанрової системи з давньогрецькою, про модифікацію жанрів і жанрову пам’ять, про витримування і розмивання жанрових меж тощо. Загальні питання поетики жанру показуються переважно на матеріалі жанру римської елегії. Виклад усіх ключових теоретичних питань супроводжується аналізом відповідних латинських текстів.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

Основні жанри римської літератури; основні зразки і авторів римської елегії, ключові ознаки основних  жанру і авторів.

  • вміти:

Здійснити аналіз жанрової структури конкретного твору, виявити основні жанрові маркери, визначити жанрову належність твору