Римський епос

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Домбровський Р. О.Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інк21Домбровський Р. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни: Курс спрямований на вивчення одного із літературних жанрів римського епосу. Розглянуто традиції епічного жанру в римській літературі. Вказано на історичні основи появи Енеїди Вергілія та її зв’язок з гомерівськими поемами. Проаналізовано образи людей, богів, образ головного героя Енея і його еволюцію. Розглянуто художній світ поеми та її політичне значення

 Результати навчання:

знати:

 1. Історію виникнення та розвитку римського епосу.
 2. Особливості римського епосу
 3. Характерні риси епічної поеми «Енеїда» Вергілія

вміти: перекладати уривки поеми «Енеїда» Вергілія та здійснювати аналіз лінгвостилістичних засобів.

Рекомендована література

Тексти:

 1. Vergilius Maro, P. Aeneis / rec. F Ganszyniec. Leopolis: Filomata, 1938
 2. Вергилий Марон П. Энеида / избр. места с вводн. стат. и комм. М.М. Покровського. – Москва, 1946
 3. Вергілій. Енеїда / пер. М. Білик, ред. Борис Тен. – К., 1972
 4. Кобів Й. У. Вергілій і його епічна поема // Вергілій. Енеїда / пер. М. Білик, ред. Борис Тен. – К., 1972
 5. Скорина Л.П. Вергілій в українській літературі // Іноземна філологія. Львів, 1987. – Вип. 85. – с. 99-105.
 6. Содомора А.О. Вергілій – співець сопілки, плуга і меча // Содомора. А. Жива античність. – К., 1983. – С. 127-154.

Додаткова:

 1. Brooks Otis, Virgil: A Study in Civilized Poetry, Oxford, 1964
 2. Lee Fratantuono, Madness Unchained: A Reading of Virgil’s Aeneid, Lexington Books, 2007.
 3. Joseph Reed, Virgil’s Gaze, Princeton, 2007.
 4. Kenneth Quinn, Virgil’s Aeneid: A Critical Description, London, 1968.
 5. Francis Cairns, Virgil’s Augustan Epic, Cambridge, 1989.
 6. Gian Biagio Conte, The Poetry of Pathos: Studies in Vergilian Epic, Oxford, 2007.
 7. Karl Gransden, Virgil’s Iliad, Cambridge, 1984.

Інформаційні ресурси

 1. Aeneid Selections – http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/preface
 2. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 3. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 4. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 5. Perseus Project: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 6. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Матеріали

Римський епос (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму