Словотвір (французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Мандзак І. А.Інф21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інф21доцент Мандзак І. А.

Опис курсу

Упродовж останніх десятиліть словотвір виділився з морфології в окрему навчальну дисципліну, і нині він посідає самостійне місце в мовознавстві, функціонує як окремий його розділ зі своїм поняттєвим апаратом, об’єктом і предметом дослідження, специфічною проблематикою. Повноцінна підготовка філологів у вищих навчальних закладах передбачає поглиблене вивчення французької мови, її національних ознак на структурно-граматичному рівні, розпізнання спільних і самобутніх рис морфемної та словотвірної підсистем в їх реалізації.

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів-філологів систематизованих наукових знань про словотвірну систему сучасної французької літературної мови.

          Завдання: забезпечити фахову підготовку майбутніх спеціалістів, допомогти студентам засвоїти теоретичні проблеми сучасної дериватології, виробити практичні навички з цієї навчальної дисципліни.

            Результати навчання:

  • знати:

основи словотвірної морфеміки, критерії класифікації морфем, мотиваційні відношення у словотворі; основні та другорядні способи словотворення, терміносистему сучасної дериватології;

  • вміти:

визначати типи морфем, виконувати морфемний та словотвірний аналіз слова, визначати спосіб словотворення, встановлювати фактори дериваційної активності твірних, виявляти функції словотвірних одиниць у тексті, встановлювати історичні зміни в морфемній будові слова.

Рекомендована література

  1. Baylon Christian, Fabre Paul. Initiation à la linguistique. avec des travaux pratiques d’application et leurs corrigés. – P. : Nathan, 1990.
  2. Arrivé M., Gadet G., Galmiche M. La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française. – P. : Flammarion, 1986.
  3. Chevalier J.-C., Blanche-Benveniste C., Arrivé M., Peytard G. Grammaire Larousse du français contemporain. – P. : Larousse, 1993.
  4. Гак Г. Беседьі о французском слове. – М.: ИМО, 1966.
  5. Lopatnikova N.N., Movchovitch N.A. Précis de lexicologie. – M., 1971.
  6. Tarkhova V.A. Хрестоматия по лексикологии французского язьіка. – Л., 1992.
  7. Marchello-Nizia Christiane. Le français en diachronie. – P. : Éditions Ophrys, 1999.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму