Спеціальні дискурси (військовий переклад)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Татаровська О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816Іна41доцент Татаровська О. В.
Іна42доцент Татаровська О. В.
Іна43доцент Татаровська О. В.
Іна44доцент Татаровська О. В.
Іна45доцент Татаровська О. В.
Іна46доцент Татаровська О. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб організувати, проводити і представляти власні переклади з військової тематики. Тому у курсі представлено як огляд концепцій про сутність, характер, структуру, закономірності і військового перекладу у галузі іноземної філології, так і процесів та інструментів, які потрібні для стимулювання перекладацької діяльності.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Спеціальні дискурси (військовий переклад)» є формування у студентів системи знань про сутність, характер, структуру, закономірності військового перекладу у галузі іноземної філології та вмінь організувати, проводити і представляти власні перекладацькі доробки і надбання. Особлива увага звертається на розвиток творчого та наукового потенціалу студентів, формування наукових інтересів, стимулювання перекладацької діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Балабін В.В., Лісовський В.М., Чернишов О.О. Основи військового перекладу (англійська мова) // Підручник. — Київ: Логос, 2008. — 587 с.
 2. Лісовський В.М. Військово-технічний переклад (англійська мова) Підручник / за ред. В.В. Балабіна. — Київ: ВІКНУ, 2009. — 950 с.

Допоміжна

 1. ГлускинВ.М. US Army missiles, rockets and nuclear weapons.−М.:Воениздат, 1986 г. −328 с.
 2. Державна програма реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року.
 3. Иллюстрирований военно-технический словарь (русский, английский, немецкий, французскийи испанский языки). Под ред. Л.Л. Нелюбина.− М.: Воениздат, 1968. − 483 с.
 4. Наставление по стрелковому делу. − М.: Воениздат, 1985. 10.Настанова зі стрілецької справи. − К., 2004. − 568 с.
 5. Нелюбин Л.Л., Дормидонтов А.А., Васильченко А.А.Учебник военного перевода: Английский язык.Общийкурс./ Под ред. Л.Л. Нелюбина. − М.: Воениздат, 1981 –444 с.
 6. Нелюбин Л.Л., Дормидонтов А.А., Васильченко А.А.Учебник военного перевода: Английский язык.Специальний курс./ Под ред. Л.Л. Нелюбина. − М.: Воениздат, 1984 –440 с.
 7. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалавра з військового перекладу/ В.В. Балабін, П.М. Мехед,І.О. Ольховой,В.М. Лісовськийта ін. − К.: ВІКНУ, 2006. − 15 с.
 8. Російсько-український словник./І.О. Анніна, Г.Н. Горющина, І.С. Гнатюк та ін. − К.: Абрис, 2007. − 16с.
 9. Словник основних термінів та скорочень, які використовуються в НАТО. − К.: “МП Леся”, 2004.

Силабус:

Завантажити силабус