Спецкурс з мови на вибір 2 (магістри – французька філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Фроляк М. П.Інф51М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116Інф-61мдоцент Фроляк М. П.

Опис курсу

Мова сучасного французького теледискурсу.

В результаті курсу студент повинен:
Вміти пояснити поняття пейзажу сучасного французького телемовлення та його структуру, розуміти комунікативну спрямованість та тенденції розвитку теледискурсу в зв’язку з мовною політикою Франції та мовно-культурною ситуацією в країні. Вміти аналізувати структуру та зміст основних телепередач; розуміти специфіку організації тексту різних жанрів аудіовізуального мовлення; вміти вживати спеціальну лексику, пов’язану із теледискурсом. Правильно вживати специфічні лексико-граматичні конструкції, характерні для сучасного французького теледискурсу.

Орієнтуватися у просторі сучасного французького телемовлення; аналізувати зміст, структуру та мовні особливості вибраних телепрограм та аудіовідеотекстів; вичленовувати з тексту мовні засоби, спрямовані на типізацію, стереотипізацію та оцінку персонажів та ситуацій, а також пояснювати мету їх вживання у тексті; застосовувати вивчену лексику та лексико-граматичні конструкції для аналізу та відтворення змісту телепередач.

 

Особливості жіночого письма у французькій літературі.

 

Рекомендована література

Мова сучасного французького теледискурсу.
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Фроляк М.П.. Le langage du cinéma et de l`audiovisuel français contemporain. Мова сучасного французького теледискурсу: Навчальний посібник. – Львів, 2013.
2. Bougnoux D. Sciences de l`information er de la communication. – Paris, 1993.
3. Toussaint Bruno. Le langage du cinéma et de la télévision. – Paris, 2006.
4. Maushanmp N. Les Français. Mentalités et comportements. – Paris, 2006.
5. Vocabulaire de l`audiovisuel et de la communication: enrichissement de la lange française. – Paris, 2010.
6. Les annuaires professionnels de la création et de la communication // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bepub.com/audiovisuel.htm
7. Clés de l`audiovisuel français // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //clesdelaudiovisuel.fr /Connaitre/Le-paysage-audiovisuel/Composition-du-paysage-audiovisuel-francais-la-television

 

 

Особливості жіночого письма у французькій літературі.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму