Сучасні тенденції у фонетиці іспанської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Фар'ян  В. Ю.Іні11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: теоретично висвітлити основи іспанської фонетики, описати систему сучасної іспанської мови, її функціональні особливості.

Завдання навчальної дисципліни: охарактеризувати фонетичну систему сучасної іспанської мови та її основні елементи, дослідити мовленнєву діяльність з позиції норм вимови та тенденційт її розвитку; вдосконалити лінгвістичну компетентність на основі використання в науковому дискурсі фонетичного термінологічного апарату; розвинути культуру мовлення.

Перелік основних знань, вмінь і навичок, якими повинен володіти студент:

Знати: об¢єкт і предмет фонетики, її компоненти, розділи та місце в системі лінгвістичного знання, методи і прийоми аналізу мовлення, прикладне значення. Розумітись у варіюванні іспанської вимови, основних поняттях орфоепії та фоностилістики.

Уміти: практично застосовувати теоритичні знання для аналізу усного тексту та його фрагментів, працювати із  науковою літературою іспанської мови.

Рекомендована література

Базова

  1. Висенте-Ривас А.С. Фонетика испанского язика. К., 1976.
  2. Emilio Alarcos Llorach. Gramática de la lengua española. Fonología. – Madrid, 2001.
  3. Mary C. Iribarren. Fonética y Fonología españolas. – Madrid, 2005.

Допоміжна

  1. Карпов Н.П. Фонетика испанского языка. – М., 1969.
  2. Amado Alonso. Pedro Henríquez Ureña. Gramática castellana. – La Habana, 1968.
  3. Tomás Navarro Tomás. Manual de pronunciación española. – Madrid, 2004.

Інформаційні ресурси

  1. http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_esp/fonetica_espanol_segmental.htmlhttps://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
  2. https://literaturaespanolasigloxxi.wordpress.com/2018/03/09/fonetica-y-fonologia-espanolas/http://www.aprenderespanol.org/
  3. https://www.docsity.com/es/fonetica-y-fonologia-espanolas-7/4499813/
  4. https://www.researchgate.net/publication/309617353_HISTORIOGRAFIA_DE_LA_FONETICA_Y_FONOLOGIA_ESPANOLAS

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму