Сучасні тенденції у фонетиці іспанської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Фар'ян  В. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232

Опис курсу

Провідними завданнями дисципліни є:
Теоретично висвітлити основи іспанської фонетики. Описати систему сучасної іспанської мови її функціональні особливості.
Розвивати у студентів уміння здобувати і застосовувати теоретичні знання з дисципліни. Охарактеризувати фонетичну систему сучасної іспанської мови та її основні елементи. Дослідити мовленнєву діяльність з позиції норм вимови та тенденційт її розвитку. Вдосконалення лінгвістичної компетентності на основі використання в науковому дискурсі фонетичного термінологічного апарату. Розвинути культуру мовлення.
Перелік основних знань, вмінь і навичок, якими повинен володіти студент:
Знати: обєкт і предмет фонетики, її компоненти, розділи та місце в системі лінгвістичного знання, методи і прийоми аналізу мовлення, прикладне значення. Розумітись у варіюванні іспанської вимови, основних поняттях орфоепії та фоностилістики.
Уміти: практично застосовувати теоритичні знання для аналізу усного тексту та його фрагментів, працювати із науковою літературою іспанської мови.

Рекомендована література

1. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. – Madrid: Espasa, 2010. – 1049 p.
2. Серебрянська А.О., Серебрянська Т.М. Іспанська мова для початківців/ А.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська.- Вінниця, 2009.
3. https://ispanska.at.ua/load/knigi/serebrjanska_a_o_ispanska_mova_dlja_pochatkivciv_pidruchnik_ukrajinskoju_pdf_jpg/3-1-0-6
4. https://www.rae.es/sites/default/files/Sala_prensa_Dosier_Fonetica_y_fonologia.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму