Література і кіно: кінематографічні адаптації світової літературної класики

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Мельник Д. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс “Література і кіно: кінематографічні адаптації світової літературної класики” – авторський курс, який виник завдяки тривалому волонтерському проекту “Кінематографічний семінар”, розробленому для студентів факультету іноземних мов. Даний курс – це інтермедіальний семінар, розрахований на студентів 2-го курсу, які цікавляться розвитком світової літератури у ХХ столітті, кінематографом та взаємодією цих видів мистецтв. Курс передбачає прочитання та аналіз художніх текстів, а також обговорення та аналіз обраних екранізацій чи кіноінтерпретацій. Курс завершується письмовим індивідуальним проектом.

 

Рекомендована література

Художні твори, обов’язкові для прочитання:

 1. Ф. Кафка Перевтілення
 2. Т. Манн Смерть у Венеції
 3. В. Вулф Орландо
 4. Дж. Джойс Мертві (з циклу “Дублінці”)
 5. С. Беккет Чекаючи на Годо
 6. Дж. Орвел “1984”
 7. Р. Бредбері 451° за Фаренгейтом
 8. Б. Віан Піна днів

Рекомендована критична література:

 1. Делёз Ж. Кино [Електронний ресурс]. http://yanko.lib.ru/books/philosoph/deleuze-cinema-ru.pdf
 2. Деррида Ж. Кино и его призраки. [Интервью с Жаком Деррида]. http://seance.ru/n/21-22/retro-avangard-zhak-derrida/kino-i-ego-prizraki/
 3. Дубініна О. Екранізація літературного твору: семіотичний аспект http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Philology_126/Philology126_1/articles/12Dubinina.pdf
 4. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе [Текст] / С. Зонтаґ; пер. з англ. В. Дмитрука. – Львів: Кальварія, 2006. – 320 с.
 5. Кристева Ю. Семиотика. Исследование по семианализу М.: Академический Проект. 2013. — 289 с.
 6. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Юрий Лотман. – Таллин: Ээсти Раамат, 1973. – 92 с.
 7. Albrecht-Crane Ch., Cutchins D. R. Adaptation Studies: New Approaches / Christa Albrecht-Crane, Dennis Ray Cutchins. – Fairleigh Dickinson Univ Press, 2010. – 306 p.
 8. Bazin A. What is Cinema? / Andre Bazin. – University of California Press, 2005. – 207 p.
 9. Cartmell D. A Companion to Literature, Film and Adaptation / Deborah Cartmell. – John Wiley & Sons, 2012. – 448 p.
 10. Hutcheon L. A Theory of Adaptation / Linda Hutcheon. – Routledge, 2006. – 232 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Література і кіно: кінематографічні адаптації світової літературної класики"

Завантажити силабус