Техніка написання аргументованого есе

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Метою даного курсу є ознайомити студентів з базовими та теоретичними основами курсу, акцентуючи увагу на техніці написання аргументованого есе.
Курс передбачає знайомство з основними рисами аргументованого есе і вимог його написання згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Метою є формування у студентів навичок самостійного творчого мислення та письмового викладу власних думок.

Результати навчання:

• знати:
знати основні теоретичні засади написання есе, дескриптивні критерії рівнів володіння мовою, вимоги, техніку даного писемного висловлювання і його оцінювання згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.
вміти:
вибрати головну тему/підтему, створити концептуальну карту, сформувати аргументовані розділи і підкріпити аргументовану частину статистиками чи переконливими прикладами, логічно структурувати розділи есе (introduction, développement, conclusion), чітко окреслювати вступ і висновки, основні і другорядні ідеї.

Форма звітності: залік
(екзамен, залік)
Мова вивчення: французька

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус