Теоретичні основи другої іноземної мови (іспанська)(лексикологія, лінгвокраїнознавство, 4 курс заочне навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Залік

Опис курсу

Мета курсу полягає у формуванні теоретичної мовознавчої компетенції студентів щодо основних теоретичних понять іспанської лексикології, зокрема: лексикологія як наука, лексичний склад іспанської мови (успадковані слова, запозичення, неологізми), словотвір (словоскладання, деривація (префіксація, суфіксація), безафіксне утворення, абревіація), семантика (полісемія, моносемія, омонімія, синонімія, антонімія, метафора, метонімія, фразеологізми).

Мета курсу полягає також у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції студентів щодо основної інформації про Іспанію, її географічне положення, адміністративно-територіальний поділ, форму правління, державну та регіональні мови, валюту, населення, поширення іспанської мови у світі, латиноамериканські варіанти іспанської мови, феномен іспанської та латиноамериканської культур.

Завдання курсу є висвітлити основні теоретичні поняття іспанської лексикології, зокрема: лексикологія як наука, лексичний склад іспанської мови, семантичні явища.

Сформувати лінгвокраїнознавчу компетенцію студентів щодо різнобічної інформації про Іспанію, її територіальні особливості, мовну ситуацію, поширення іспанської мови в світі, іспанські та латиноамериканські культурні традиції.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– теоретичні основи іспанської лексикології, а саме : лексичний склад іспанської мови (успадковані слова, запозичення, неологізми), словотвір (словоскладання, деривація (префіксація, суфіксація), безафіксне утворення, абревіація), семантика (полісемія, моносемія, омонімія, синонімія, антонімія, метафора, метонімія, фразеологізми).

– географічне положення Іспанії, її адміністративно-територіальний поділ, форму правління, державну та регіональні мови, валюту, населення, ареал іспанської мови у світі, латиноамериканські варіанти іспанської мови, феномен іспанської та латиноамериканської культур.

 

вміти:

    

          – застосовувати теоретичні знання на практиці, виконуючи запропоновані вправи.

– орієнтуватися в лінгвокраїнознавчих особливостях Іспанії, виконуючи запропоновані тестові завдання.

Рекомендована література

  1. Hispania antigua y medieval : методичні вказівки з курсу “Лінгвокраїнознавство Іспанії” для студ. 3-го курсу іспанського відділення та 5-го очного і 6-го заочного курсів англійського відділення / Л. В. Гринько; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. іспанської філології. – Одеса : Персей, 2013. – 20 с.
  2. Maximiano Cortes Moreno, Guía de usos y costumbres de España, Edelsa, 2003. – 129 págs.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму