Теоретична граматика французької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент Чапля О. С.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712Інф41доцент Чапля О. С.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з теоретичними основами граматичної будови французької мови як системи, частини якої зв’язані  певними взаємовідношеннями різного ступеня складності і неоднакового рівня свободи  або облігаторності, ознайомити студентів з різними теоріями явищ мови в плані їх правильної інтерпретації.

Завдання : Засвоїти основні теоретичні проблеми  з курсу, підготовити студентів до сприйняття таких проблем як місце граматики серед інших мовознавчих наук, вивчити і засвоїти поняття мовних одиниць, структурних рівнів мови, семантико-комунікативних функцій компонентів висловлення-тексту.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: опис граматичних норм сучасної французької мови, характерні риси граматичної будови слів і словосполучень, їх сполучуваність в семантико-комунікативному аспекті.

вміти: орієнтуватися в актуальних проблемах сучасного мовознавства, застосовувати основні правила граматики в парадигматичному і сигматичному аспектах мовної системи.

Рекомендована література

Базова

 1. Fournier N. Grammaire de français Classique. – P.:BELIN. 2002. -447 p.
 2. Kleiber G. Problèmes de référence: Descriptions définies et noms propres. – P.: Klincksiek.1981. – 538 p.
 3. Lagarde J. Les parties du discours dans la linguistique moderne et contemporaine //Language. – P.: Librairie Larousse, 1988.
 4. Petiot G. Grammaire et linguistique. – P.: Armand Colin. 2000. -176 p
 5. Ray A. Théorie du signe et du sens. – P.: Klincksiek. 1983. T. 1. – 538 p.
 6. Stefanini. J. Histoire de la grammaire. – P.: CNRS. 2003. – 287 p.
 7. Van de Velde D. Le défini et l’indéfini // Le français moderne, 1994. LХII. – P. 11-35.
 8. Wilmet M. Grammaire critique du français. – P.: Presse Universitaire de France. – P.: Hachette supérieur Duculot.1997. – 670 p.
 9. Wilmet M. La détermination nominale. – P.: Presse Universitaire de France. – P.: Hachette supérieur Duculot.1986. – 1.
 10. Popovych M.M. Cours théorique de la grammaire française. Morphologie. -Tchernivtsi: Bukrek. 2010. -288 p.

Допоміжна

 1. 1. Arrivé M., Gadet F., Galmiche M. La grammaire d’aujourd’hui. Guide alphabétique de linguistique française. Flammarion, 1986.

2.Galizot Roger. Précis de grammaire fonctionnelle de la langue française.-P.1970.

3.Grégoire M., Kostucki A., Grammaire progressive du français. CLE International, 2012.

 1. Guiraud P. La syntaxe du français. Paris, 1974.
 2. Grevisse M. Le Bon Usage. Grammaire française avec des Remarques sur la langue française d’aujourd’hui.- P.Duculot, 1980

Матеріали

Програма навчальної дисципліни теорграматики 2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус