Теоретична граматика французької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент Чапля О. С.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712Інф41доцент Чапля О. С.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з теоретичними основами граматичної будови французької мови як системи, частини якої зв’язані  певними взаємовідношеннями різного ступеня складності і неоднакового рівня свободи  або облігаторності, ознайомити студентів з різними теоріями явищ мови в плані їх правильної інтерпретації.

Завдання : Засвоїти основні теоретичні проблеми  з курсу, підготовити студентів до сприйняття таких проблем як місце граматики серед інших мовознавчих наук, вивчити і засвоїти поняття мовних одиниць, структурних рівнів мови, семантико-комунікативних функцій компонентів висловлення-тексту.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: опис граматичних норм сучасної французької мови, характерні риси граматичної будови слів і словосполучень, їх сполучуваність в семантико-комунікативному аспекті.

вміти: орієнтуватися в актуальних проблемах сучасного мовознавства, застосовувати основні правила граматики в парадигматичному і сигматичному аспектах мовної системи.

Рекомендована література

1.Абросимова Т.А. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка.-Л.1972.

2.Андриевская А.А.Синтаксис современного французского языка.- Киев 1973.

3. Васильева Н.М., Пицкова Л.П. Теоретическая грамматика. Ускоренный курс. –М. 1991.

4.Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология . – М., 1986.

5.Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского язика. Синтаксис. – М., 1986.

6. Référovskaïa, Vassiliéva A.K. Essai de grammaire française. Cours théorique., І-II, L. 1973.

7.Скрелина Л.М. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка. –Л.1980.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус