Теорія літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Мацевко-Бекерська Л. В.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Структура літературознавства. Основні принципи вивчення літератури. Ґенеза і становлення літературознавства, процес формування його як самостійної науки. Зв’язок розвитку літературознавства зі світовим історико-літературним процесом. Природа, предмет і призначення художньої літератури. Художній образ як специфічна форма естетично-чуттєвого освоєння (сприйняття і відображення) і перетворення (узагальнення, моделювання) дійсності. Структура художнього образу. Художній світ як цілісність, як форма буття літератури. Поняття про літературний процес. Літературне життя, його основні компоненти й учасники, їх функції. Генологія як розділ теорії літератури, що вивчає літературні роди, види, жанри.

Рекомендована література

1. Абрамович Г.А. Введение в литературоведение.– М., 1979.

2. Безпечний І. Теорія літератури.– Торонто, 1984.

3. Волинський П.К. Основи теорії літератури.– К., 1967.

4. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури.– К., 2001.

5. Літературознавчий словник-довідник.– К., 1997.

6. Литературный энциклопедический словарь.– М., 1987.

7. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературо­знавства.– К., 1998.

8. Українська літературна енциклопедія: У 5 т.– К., 1988–1995.- Т.1-3. 9. Уэллек Р., Уорен О. Теория литературы.– М., 1978.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму