Українсько-франкомовні літературні контакти ХХ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кравець Я. І.Інф41

Опис курсу

Курс розроблений таким чином, щоб студент опанував найцікавіші явища з історії українсько-французькомовних літературних контактів за період з XVIII cт. до першого двадцятиріччя ХХІ ст., виявив зацікавлення до пошукової роботи в цій галузі, а також проводив літературознавчі дослідження важливих явищ літературних контактів України та французькомовних країн.

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із важливішими фактами українсько-французькомовних літературних контактів, у докладному вивченні творчості провідних письменників обидвох літератур – української та французькомовної, їхніх новацій та внеску у світовий літературний процес, у розумінні національних особливостей згаданих літератур. Практичне ознайомлення із пропонованим матеріалом покликане дати студентам необхідні знання і навички порівняльного аналізу художніх текстів різних родів і жанрів літератури, розуміння різних методологій літературознавчого дослідження, творчого методу провідних французькомовних письменників.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Асєєва Н. Ю. Українсько-французькі художні зв’язки 20-30-х років ХХ ст. – К., 1984, 126 с. (С. 90-100).
 2. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. – К., 2008. – С. 34-35; 46-50; 81-93; 374-384.
 3. Наливайко Д. С. Домінант систем національних культур і міжнаціональні літературні зносини (на матеріалі реалістичної літератури ХІХ ст.) – в: Д. С. Наливайко. Теорія літератури й компаративістика. – К., 2006, С. 65-90.
 4. Наливайко Дм. Запорозька Січ у західноєвропейських літературних зв’язках. – Київ, “Дніпро”, 1992.
 5. Наливайко Д. М. Шевченко у французькій критиці та перекладах. – в: “Шевченко і світ”. – К., 1929, С. 226-253.
 6. Матвіїшин В. Г. Українсько-французькі літературні зв’язки ХІХ- початку ХХ ст. – Львів, 1989, 166 с.
 7. Нудьга Гр. Українська дума і пісня в світі, т. 1-2. – Львів, 1998, т. 2, С. 133-142; 203-264.
 8. Панчук Ігор. Історія України очима іноземців. Довідник-хрестоматія. – Тернопіль, 2009. – С. 182-187; С. 189-192.
 9. Дюран Е. Національний поет України – Шевченко // Сільські обрії. 1990, № 2-3.
 10. Кравець Я. Пантелеймон Куліш (бібліографічний покажчик) (матеріали до бібліографії). Пантелеймон Куліш. Матеріали і дослідження НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка (Львівське відділення), в-во М. П. Коць. – Львів-Нью-Йорк, 2000. – С. 403-410.
 11. Кравець Я. Творчість Тараса Шевченка у франкомовних енциклопедичних виданнях останніх десятиліть ХХ ст. – Іф., вип. 112, 2001. – С. 382-390.
 12. Кравець Я. Бельгійський письменник Франц Елленс і українська культура // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, вип. 31. Львів, С. 377-385.
 13. Кравець Я. Україна і франкомовний світ – в: Львівщина-96. Регіональний річник. Тернопіль-Львів, 1996, С. 127-132.
 14. Іван Франко і світова культура. Е. Монік виступ на урочистому засіданні, присвяченому відкриттю Міжнародного симпозіуму “Іван Франко і світова культура”; виступ Е. Моніка на заключному пленарному засіданні. – “Каменяр”, № 5, грудень 2005, С. 3.
 15. Кравець Я. Французька письменниця Тереза Бенцон про історію, культуру та фольклор України. – Всесвіт, 2003, № 11-12. – С. 178-182.

 

Додаткова література:

 1. Skovoroda, philosophe ukrainien (préface de Pierre Pascal) Paris, 1976.
 2. Кравець Я. От де, люде, наша слава… у кн.: Г. Л. де Боплан. Опис України… – Львів, Каменяр, 1990.
 3. Г. Л. де Боплан. Опис України. Меріме, Проспер. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. –Львів, 1990, “Каменяр”.
 4. Kravets Y. La littérature ukrainienne et la francophonie: deux siècles de dialogue // Revue luxembourgeoise de littérature générale et comparée 1998-1999 (Société luxembourgeoise de littérature, générale et comparée. Centre universitaire Luxembourg). P. 72-80.
 5. Actes de la journeé Ivan Franko (Sorbonne, le 12 novembre 1977), Paris-Munich, 1977.
 6. Lessia Oukraïnka, actes du colleque, (Sorbonne, les 23 et 24 avril 1982) Paris-Munich, 1983.
 7. Гресько М. Т. Г.Шевченко французькою мовою. 1847-1967. Бібліографічний покажчик. – Львів, 1967.
 8. Kravets Y. Shevchenko and Romance Literatures, in. Shevchenko and the world. K., Ukraine Society, 1988. – С. 52-64.
 9. Кравець Я. Іван Франко у франкомовних перекладах і критиці. // Українське літературознавство, Іван Франко. Вип. 68, Львів, 2006. – С. 194-207.
 10. “Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1970-2008”. Бібліографічний покажчик. – Київ-Львів, 2010. – 246 с.
 11. Пащенко В., Рягузова Г. “Українсько-французькі літературні взаємини” – в: “Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. т. 3. У взаєминах з літературами Заходу і Сходу”. – вид-во Наукова думка, 1988. – С.155-184.
 12. Кравець Я. “Українсько-бельгійські літературні взаємини” – в: там само. – С. 185-219.
 13. Кравець Я. “Quae scripsi, scripsi”: романські літератури у рецепції Івана Франка. – Львів, 2014 р. – 230 с.
 14. Кравець Я. “Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади)”. – Львів, 2016 р. – 344 с.
 15. Кравець Я. “Французькомовне прочитання Лесі Українки: критика, переклади”. – “Універсум Лесі Українки”. Випуск 22, 2016 р., С. 288-313.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Українсько-франкомовні літературні контакти ХХ століття"

Завантажити силабус