Усна компетенція: розвиток основних навичок 2

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Будучи різновидом мовної компетенції, усна компетенція виступає сумою систематизованих знань норм та правил літературної мови, за якими будуються правильні мовні конструкції. Важливим компонентом курсу виступає вміння дотримуватися елементарної культури мовлення. Це в першу чергу стосується використання необразливих, дипломатичних формулювань і т.п., це стосується вміння висловлювати лаконічно свою думку, не припускатися двохзначного трактування своїх висловлювань і позицій. Розроблений курс спрямований на формування й активізацію комплексу знань та умінь, мовленнєвої культури творчого мислення та стимулювання мовленнєвого самовдосконалення. активно-творчих методів – дискусії, рольових ігор, змодельованих ситуацій, пошукових завдань тощо – на збагачення знань студентів, на якість їх прояву у мовленнєвій та згодом у педагогічній діяльності, а також на формування позитивної мотивації студентів щодо вдосконалення власної мовленнєвої культури

 Результати навчання:

  • знати: Оволодіти основними навичками володіння усною мовою та сукупністю її виражальних засобів шляхом застосування великої кількості тренувальних вправ на основі значного лексичного матеріалу. Навчитись ефективно реагувати та вести розмову у конкретній комунікативній ситуації, оволодівши сумою знань про мову, мовні реалії, вербальні та невербальні засоби спілкування, культуру, національну своєрідність суспільства та вміти застосовувати  набуті знання у процесі спілкування.

 

  • вміти:

вільно володіти усіма лексичними засобами, дотримуватись лексичних, стилістичних, акцентологічних та інших вербальних та невербальних норм спілкування.