Усний переклад (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Кузик Наталя ЮріївнаІнф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інф41Кузик Наталя Юріївна

Опис курсу

Метою дисципліни є розвиток і вдосконалення у студентів мовної і перекладацької компетенції відповідно до їх фаху. Передбачає досягнення майбутніми спеціалістами такого рівня перекладацької компетенції, який забезпечить їм можливість професійного здійснення перекладацької діяльності у різних видах усного перекладу.

Завданнями є активізація і розширення словникового запасу студентів, особливо фахової терміносистеми і лексики, притаманної суспільно-політичній та офіційно-діловій сферам, одночасно із засвоєнням їх україномовних еквівалентів, систематизації набутих раніше знань, удосконаленням й активізацією сформованих раніше навичок і умінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності одночасно із формуванням на їх основі нових навичок і умінь, специфічних для усного перекладу.

Результати навчання:

Знати:

– різновиди усного перекладу;
– фахову термінологію і кліше, притаманні фаховим текстам українською і французькою мовами;
– перекладацькіприйомиітрансформації;
– систему записів в послідовному перекладі;
вміти:
– послідовний абзацно-фразовий переклад;

– двосторонній переклад;
– послідовний переклад із використанням спеціальної системи записів ;
Одночасно з розвитком умінь і навичок, релевантних для усіх видівперекладу, формуються, зокрема, уміння і навички, специфічні для виконання різновидів усного перекладу, а саме :
– навички аудіювання тексту, призначеного для усного перекладу;
– навички сприймання на слух прецизійних слів (числівників, власних імен
людей, географічних назв, абревіатур) і фахової термінології;
– навички переформулювання речень і тексту;
– навички компресії тексту;
– навички мікрореферування;
– елементарні навички синхронного перекладу;

– навички чіткої і виразної вимови у необхідному для перекладача темпі.
Передумови засвоєння курсу: ця філологічна дисципліна спирається на низку дисциплін з практики та теорії сучасної іспанської мови, а саме вступ до романської філології, вступ до загального мовознавства.

Рекомендована література

  1. Leder M. La traduction simultanée, expérience et théorie. – Paris: Lettres modernes, 1981.- 454
  2. Moulin G.Les problèmes théoriques de la traduction. – Paris: Gallimard, 2004. – 296
  3. Seleskovitch D., Leder M. Interpreter pour traduire. Nouvelle Edition revue et corrigée.- Paris:Les belles lettres, 2014.- 480
  4. Чередниченко О.І., Коваль Я.Г. – Теорія і практика перекладу. Французька мова: Підручник. – К.: Либідь, 1995. – 320 с. – Мови фр., укр.
  5. Gilles Ouvrard, « Les principaux aspects pratiques de la mission d’interprétation
   consécutive officielle », Traduire [En ligne], 230 | 2014, mis en ligne le 15 juin 2016, consulté le 30 avril 2019. URL : http:// journals.openedition.org/traduire/639 ; DOI : 10.4000/traduire.639
  6. Dussart André. Profil de l’interprète.. In: Équivalences, 12e année-n°2-3, 1981. pp. 1-21;

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму