Вплив філософських концепцій на розвиток іспанської літератури XVII-XVIII ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Маєвська О. Т.Іні41

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів із основними філософськими школами від Середньовіччя до сучасності, вивчити праці провідних іспанських мислителів 17- 18 століть, розвинути практичні навички аналізу філософських есе, поглибити розуміння студентами національних особливостей іспанської літератури 17-18 століття.

В результаті вивчення даного курсу
Студент повинен знати:
– етапи формування філософських шкіл Іспанії;
– основні тенденції і особливості філософських концепцій окресленого періоду;
– провідних мислителів окресленого періоду;
– основні філософські праці найбільш видатних мислителів та їхнє значення для іспанської та світової літератури;
– головні ідеї, що вплинули на проблематику та поетику художніх творів 17-18 ст.

Студент повинен уміти:
– визначати філософські системи, що є основою світогляду письменників 17-18 ст;
– визначати етичні та естетичні погляди письменників;
– аналізувати основні філософські та публіцистичні праці мислителів 17-18 ст;
– аналізувати художні твори;
– простежити зв’язок літератури окресленого періоду з творами інших видів мистецтва.

Рекомендована література

1. Abellán J. L. Historia del pensamiento español. De Séneka a nuestroa días. Madrid, Editorial Espasa-Calpe, S.A., 1996.
2. Bárcena F. Filosofía de la Educación en Europa. Madrid : Dykinson, 1992
3. Bowen J. Historia de la Educación Occidental. Madrid : Herder, 1994.
4. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Madrid : Espasa Calpe, 2000.
5. Guy A. Historia de la filosofía española. Barcelona : Editorial del hombre, 1985.
6. Navarra Cordón J.M y Calvo Martínez T. Historia de la filosofía. Madrid : Anaya, 1998.
7. Suances Marcos M. Historia de la filosofía española contemporánea. Madrid: Editorial Síntesis S. A., 2006.
8. Cadalso J. Cartas marruecas. Noches lúgubres. Edición de Emilio Martínez Mata. – Barcelona: Crítica, 2000.
9. Martínez Mata E. El texto de las Cartas marruecas de José de Cadalso. – Madrid: Instituto Cervantes, 2007.
10. Sebold Rusell P. Cadalso: El primer romántico “europeo” de España. – Madrid: Ed. Gredos, 1974. – 294 pp.
11. Feijoo B. J. Cartas eruditas. – http://www.filosofia.org/bjf/bjfc000.htm
12. Perez Rioja J.A. Feijoo, un adelantado de la Ilustarción española. Cuadernos de la Fundación Pastor, 1983, 31. – Р. 37-65.
13. http://www.magicperu.com/atlas/default45.htm
14. http://iglesia.org.ve/dominicos/temas/tema6/tema6.htm
15. http://www.po.org.ar/edm/edm19/amricaen.htm
16. http://biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/vencidos/
17. http://www.wordtheque.com/owa-wt/wordtheque_dba.w6_start.doc?code=25820&lang=ES

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму