Орфографія сучасної іспанської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Альварес Діас ЕленаІні11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
212Іні11Альварес Діас Елена

Опис курсу

Курс орфографії іспанської мови передбачає ознайомлення студентів з основними нормами використання орфографії та особливостями аналізу тексту, має за мету навчити послуговуватися різними типами і підходами в аналізі тексту, подати принципи графічної корекції, акцентуації, пунктуації, синтаксичної згуртованості у письмових текстах, асимілювати необхідну термінологічну основу та розвинути практичні навички вирішення орфографічних складностей, викликаних запозиченнями, антропонімами, топонімами, скороченнями, числовими виразами…
У результаті вивчення студенти повинні
знати: структуру орфографії та її місце в системі наук, основні методи орфографічних досліджень, терміни лінгвістики і орфографії в межах навчальної дисципліни, функції орфографії, структуру орфографії.
уміти: орієнтуватися в системі орфографії, на практиці застосовувати необхідний запас теоретичних знань, умінь та навичок з фонетики, графіки, лексики, морфології, словотвору та синтаксису. Розвинути міцнк орфографічну грамотність.

Рекомендована література

1. Ortografia de la lengua española. Real Academia Española. – Madrid: 2010.
2. Larousse Comunicación. Ortografía de la lengua española. Larousse Editorial: 2010.
3. Правила орфографії іспанської мови. Навчальний посібник. Друге видання. Троць С.Д., Цимбалістий І.Ю.- Тернопіль: 2010.
4. Real Academia Española. – Madrid: 1999.
5. https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
6. https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму