Жанрові теорії перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Дзера О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета курсу полягає у розширенні знань студентів про специфіку і прикладні аспекти інтерпретації різних типів текстів перекладачем, які дозволяють йому досягти найвищого ступеня адекватності перекладу. Подається історичний огляд жанрового поділу метатекстів та окреслюються сучасні теорії перекладу, що розглядаються з погляду двох головних підходів: жанрів перекладної літератури і жанрово-стилістичної домінанти оригінальних текстів, що визначає методи перекладу.

Результати навчання:

  • знати: базову термінологію жанрової теорії; ключові аспекти жанрової теорії; головні літературні жанри та способи їхнього відтворення, типи текстів і види їхнього перекладу; основні поняття перекладацької інтерпретації різних типів текстів з огляду на їхню специфіку, які дозволяють створити оптимально адекватний переклад;
  • вміти: визначати головні жанри і типи перекладу та обирати перекладацькі стратегії згідно з жанрово-стилістичною домінантою тексту.