Жанрово-стилістична типологія текстів

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Курс “Жанрова типологія текстів” входить до складу фундаментальних дисциплін з іноземної філології і пов’язаний з такими курсами як основи мовознавства, теорія мовної комунікації, граматика, лексикологія, стилістика іноземної мови, вступ до германської філології, жанрологія. Цей курс покликаний вивчати проблеми сучасної науки про жанри та функціонування мовних одиниць в мові з урахуванням міждисциплінарного підходу.

 

Мета курсу – формування базових понять теоретичних основ жанрово-стилістичної типології текстів, як складової сучасної концепції лінгвістичної освіти. Метою курсу є вивчення системи жанрів в англістиці, основ типологічної стратифікації сучасних мультимодальних текстів, вивчення дискурсної стилістики текстів різних функційних стилів та методології аналізу різних текстотипів у скопусі філософії, діалектики і поетики. Особлива увага звертається на вдосконалення методологічних основ аналізу текстів різних жанрів і з’ясування проблем сучасної науки про жанри та функціонування лексичних одиниць в мові. Інновативним у курсі є інтегративний розвиток творчого та наукового потенціалу студентів, формування наукових інтересів, стимулювання дослідницької діяльності у сфері жанрології і типології текстів різних функційних стилів.