Буйницька Тетяна Олексіївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Tetyana.Buynytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • Лінгвостилістика: дослідження стилю німецької публіцистики та художньої літератури
  • Проблеми взаємовпливу жанру та стилю твору
  • Стилістичні особливості творчості окремих письменників

Курси

Вибрані публікації

Список

наукових та навчально-методичних праць

доцента кафедри німецької філології

Буйницької Тетяни Олексіївни

 

Підручники та навчальні посібники

Bujnytzka T., Maksymchuk B., Petrashchuk N. Deutschspachiger Nachkriegsroman. Analytisches Lesen. Ein Studienbuch für Germanistikstudierende / T. Bujnytzka, B. Maksymchuk, N. Petrashchuk. – Lwiw, 2018. – 320 S.

Буйницька Т. О. Мова стилю : статті різних років, літературний календар / Т. О. Буйницька. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 282 с.

 

Наукові публікації у вітчизняних фахових  виданнях

 

Буйницька Т. О. Місто Ліон у двох подорожніх репортажах / Т. О. Буйницька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство). — Кропивницький, 2017. — Вип. 153. – С. 170–173.

Буйницька Т. О. Лист як жанр подорожньої публіцистики / Т. О. Буйницька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград, 2015. — Вип. 138. — С. 487–490.

Буйницька Т. О. Ліричні відступи в структурі подорожніх репортажів Аннемарі Шварценбах / Т. О. Буйницька //  Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград, 2014. — Вип. 128. — С. 194–196.

Буйницька Т. О. Відокремлені структури як засіб актуалізації думки в публіцистиці Горста Крюгера / Т. О. Буйницька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград, 2013. — Вип. 117. — С. 360–362.

Буйницька Т. О. Портрет-ескіз у структурі тексту жанру «подорож» / Т. О. Буйницька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград, 2011. — Вип. 96 (1). — С. 51–55.

Буйницька Т. О. Функціонування парцельованих структур у художньому тексті / Т. О. Буйницька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград, 2010. — Вип. 89 (5). — С. 24–26.

Буйницька Т. О. Засоби вираження антропоцентричності художнього простору в романі Вільгельма Генаціно «Пляма, куртка, кімнати, біль» / Т. О. Буйницька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). — Вип. 81 (1). — Кіровоград, 2009. — С. 123–126.

Буйницька Т. О. Роль епітета у зображенні картини міста у подорожній прозі В. Кеппена / Т. О. Буйницька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). — Вип. 75 (3). — Кіровоград, 2008. — С. 8–11.

Буйницька Т. О. Мовностилістична структура афоризмів Е. Канетті / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1996. — Вип. 109. — С. 50–55.

Буйницька Т. О. Особливості перекладу лексико-граматичних повторів з детермінантами / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1992. — Вип. 104. — С. 151–156. — (у співавторстві з Т. І. Філем).

Буйницька Т. О. Функціонування відокремленої прикладки в німецькій публіцистиці / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1990. — Вип. 100. — С. 92–96.

Буйницька Т. О. Структурно-семантические типы анафоры / Т. О. Буйницька // Депонировано в ИНИНОН АН СССР, № 42908, 25.09.1990. — (в соавторстве с Н. Е. Петращук).

Буйницька Т. О. Структурно-семантические и стилистические особенности номинативных цепочек текста немецкой публицистики / Т. О. Буйницька // Депонировано в ИНИНОН АН СССР, № 42909, 25.09.1990. — (в соавторстве с Н. Е. Петращук).

Буйницька Т. О. Комунікативно-прагматична та стилістична функції поширеного означення у публіцистичному тексті жанру «подорож» / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1988. — Вип. 92. — С. 91–100.

Буйницька Т. О. Мовно-стилістичні засоби вираження іронії у публіцистиці Г. Канта / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1986. — Вип. 84. — С. 72–78.

Буйницька Т. О. Означальні речення в тексті літературознавчих творів А. Абуша / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1986. — Вип. 81. — С. 66–72. — (у співавторстві з О. В. Кондзьолкою).

Буйницька Т. О. Оціночна функція епітета у публіцистиці Ф. К. Вайскопфа / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1985. — Вип. 77. — С. 52–58.

Буйницька Т. О. О видах единиц перевода / Т. О. Буйницька //Депонирована в ИНИОН АН СССР, № 170059, 08.06.1984. — (в соавторстве с Т. И. Филем).

Буйницька Т. О.  Концепция переводческой адекватности / Т. О. Буйницька // Депонирована в ИНИОН АН СССР, № 17073, 11.06.1984. — (в соавторстве с Т. И. Филеем).

Буйницька Т. О. Контраст як композиційно-архітектонічний засіб у публіцистиці / Т. О. Буйницька // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 1984. — Вип. 15. — С. 92–104.

Буйницька Т. О. Парентеза як стилістичний засіб виявлення авторської позиції в публіцистиці К. Тухольського / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1983. — Вип. 72. — С. 78–83.

Буйницька Т. О. Особливості першого речення у репортажах письменників НДР / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1982. — Вип. 68. — С. 54–61.

Буйницька Т. О. Питальні речення як засіб синтаксичного зв’язку у публіцистиці К. Тухольського / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1982. — Вип. 66. — С. 51–59.

Буйницька Т. О. Види гри слів та їх використання у публіцистиці Егона Ервіна Кіша, присвяченої Радянському Союзу / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1979. — Вип. 56. — С. 55–59.

Буйницька Т. О. Стилістичні функції емоціонального перерахування в публіцистиці Курта Тухольського / Т. О. Буйницька //Іноземна філологія. — Львів, 1974. — Вип. 33. — С. 117–123.

Буйницька Т. О. Мовно-стилістичні засоби сатири в оповіданні Г. Белля «Мовчання доктора Мурке» / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1971. — Вип. 23. — С. 152–156.

Буйницька Т. О. Авторські неологізми та їх стилістична функція в репортажах Егона Ервіна Кіша / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1967. — Вип. 11. — С. 49–56.

Буйницька Т. О. Алогічний лексичний зв’язок як засіб гумору та сатири в творах Егона Ервіна Кіша / Т. О. Буйницька // Іноземна філологія. — Львів, 1965. — Вип. 3. — С. 116–123.

Буйницька Т. О. Фразеологічні одиниці як засіб гумору та сатири у творах Егона Ервіна Кіша / Т. О. Буйницька // Вісник Львівського державного університету. Серія: Романо-германська і класична філології. — Львів, 1962. — Вип. 1. — С. 126–132.

 

 

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

Буйницька Т.О.Монтаж в епічному просторі роману Вольфганга Кеппена «Голуби в траві»/Тетяна Буйницька // Docendo discimus:ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича: збірник наукових праць/ упор. Богдан Максимчук, Алла Паславська, Тарас Пиц;Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – С.50-55.

Буйницька Т.О. Про колегу і подругу / Тетяна Буйницька // Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової ; [наук. ред. С. Маценка ; відпов. ред. О. Левицька]. – Львів : Львівська академія друкарства, 2016. – С. 19–20.

Буйницька Т. О. Alfred Döblin (1878–1957). Zum 135. Geburtstag // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2013. — Вип. 26. — С. 40–42.

Буйницька Т. О. Напіввідзначені структури як стилістичний термін / Т. О. Буйницька // Non progredi est regredi : збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора / упоряд. В. Сулим, М. Смолій, Х. Дяків. — Львів : ПАІС, 2013. — С. 58–63.

Буйницька Т. О. Hermann Hesse (1877–1962). Zum 135. Geburtstag und 50. Todestag // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2012. — Вип. 25. — С. 43–47.

Буйницька Т. О. Max Frisch (1911–1991). Zum 100. Geburtstag und 20. Todestag // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2011. — Вип. 24. — С. 7–9.

Буйницька Т. О. Наукова спадщина Анни Яківни Мюллер (1900–1979) / Т. О. Буйницька // Ювілейний збірник на пошану професора Богдана Васильовича Максимчука. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — С. 78–85.

Буйницька Т. О. Einsatz der literarischen Kurzformen im Unterricht: die Anekdote als Lehrmaterial // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2010. — Вип. 22. — С. 7–9.

Буйницька Т. О. Johan Peter Hebel (1760–1826). Zum 250. Geburtstag // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2010. — Вип. 22. — С. 3–6.

Буйницька Т. О. Im Spiegel von 50 Jahren // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2009. — Вип. 9. — С. 9–11.

Буйницька Т. О. Alfred Andersch. Zum 95. Geburtstag // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2009. — Вип. 21. — С. 28–30.

Буйницька Т. О. Zwei Jubiläen // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2009. — Вип. 21. — С. 6–9.

Буйницька Т. О. Theodor Storm. Zum 120. Todestag // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2008. — Вип. 20. — С. 49–52.

Буйницька Т. О. Прикладка до речення: структура та функції / Т. О. Буйницька // Проблеми загального германського та слов’янського мовознавства : збірник до 70 річчя професора В. В. Левицького. — Чернівці, 2008. — С. 327–330.

Буйницька Т. О. Wechselbeziehungen zwischen den Konzepten «Zeit und Mensch» im Text der Publizistik von Joseph Roth // Топоси культур і спогадів : [збірник наук. праць]. — Львів : ВНТЛ–Класика, 2008. — С. 228–236.

Буйницька Т. О. Роль «ключових слів» у текстотворенні / Т. О. Буйницька // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : збірник наук. праць. — Львів, 2007. — Ч. І. — С. 21–23.

Буйницька Т. О. Martin Walser. Zum 80. Geburtstag // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2007. — Вип. 19. — С. 14–15.

Буйницька Т. О. Gottfried Benn. Zum 120. Geburtstag und 50. Todestag // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2006. — Вип. 18. — С. 19–21.

Буйницька Т. О. Bernhard Kellermann. Zum 55. Todestag // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2006. — Вип. 17. — S.15–16.

Буйницька Т. О. Reisepublizistik von Wolfgang Koeppen // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw. Dokumentation der 4. Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung 23–24. Mai 2005. — Lwiw : ПАІС, 2006. — S. 98–101.

Буйницька Т. О. Пам’ятаю з вдячністю // Віталій Маслюк — подвижник у царині Слова : спогади, бібліографія наукових праць та перекладів. — Дрогобич : Коло, 2005. — С. 14–15.

Буйницька Т. О. Die Gestalt «des kleinen Mannes» in der frühen Kurzprosa von Wolfgang Koeppen // Bayerisch-Ukrainische Germanistentagung an der Ukrainischen Freien Universität. Dokumentation der 3. Bayerisch-Ukrainischen Germanistentagung 28.–31. Oktober 2003. — München ; Lwiw : Bak, 2005. — S. 147–150.

Буйницька Т. О.  Dem Schillerjahr gewidmet // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2005. — Вип. 16. — С. 9–11.

Буйницька Т. О. Zum Geburtstag von Eduard Mörike // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2004. — Вип. 15. — С. 44–46.

Буйницька Т. О. Der Werdegang des germanistischen Gedankens an der Universität Lwiw // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Universität Lwiw. Dokumentation der 2. Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung 8.–10. April 2002. — Lwiw, 2004. — S. 37–43. — (у співавторстві з Б. В. Максимчуком, Н. Є. Петращук).

Буйницька Т. О. «Die neuen Leiden des jungen W.» von Ulrich Plenzdorf als Intertext // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Universität Lwiw. Dokumentation der 2. Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung 8.–10. April 2002. — Lwiw, 2002. — S. 68–71.

Буйницька Т. О. Deutsche Nachkriegsprosa in der ukrainischen Übersetzung und Kritik der 60er–80er Jahre. Bayerisch-Ukrainische Germanistentagung an der Ukrainischen Freien Universität. Dokumentation einer internationalen Konferenz 25.–28. Januar 2001 München. — Львів : ПАІС, 2003. — С. 69–76.

Буйницька Т. О. Johann Gottfried Herder (1744–1803) // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2003. — Вип. 14. — С. 36–37.

Буйницька Т. О. Zum 200. Todestag von Friedrich Gottlieb Klopstock // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2003. — Вип. 1. — С. 26–28.

Буйницька Т. О.  Zum 200. Geburtstag von Nikolaus Lenau // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2002. — Вип. 12. — С. 69–76.

Буйницька Т. О. Стилістична та прагматична актуалізація колористичної лексики в тексті твору Г. Белля «Ірландський щоденник» / Т. О. Буйницька // Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної». — Полтава, 2002. — С. 43–46.

Буйницька Т. О. Jubiläumsgruß an K. Kusko // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2002. — Вип. 11. — С. 32.

Буйницька Т. О. Zum Geburtstag von Wilhelm Hauff // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2002. — Вип. 11. — С. 8–9.

Буйницька Т. О. Friedrich Leopold Hardenberg — Novalis // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2001. — Вип. 10. — С. 16–17.

Буйницька Т. О. Johann Georg Hamann // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2001. — Вип. 10. — С. 15.

Буйницька Т. О. Vivat academia, vivant professores // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2000. — Вип. 9. — С. 9–11. — (у співавторстві).

Буйницька Т. О. An das Gute im Menschen glauben // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2000. — Вип. 8. — С. 3–4.

Буйницька Т. О. Günter Grass — Nobelpreisträger 1999 // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 2000. — Вип. 7. — С. 13–14.

Буйницька Т. О. Професору Б. М. Задорожному 85 років // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 1998. — Вип. 4. — С. 29–30.

Буйницька Т. О. Bertolt Brecht (1898–1956) // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 1998. — Вип. 4. — С. 3–4.

Буйницька Т. О. Gottfried August Bürger // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 1997. — Вип. 3. — С. 3.

Буйницька Т. О. Heinrich Heine // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine, Львів, — 1997. — Вип. 3. — С. 2.

Буйницька Т. О.  Analytisches Lesen in der Rezeption der literarischen Texte // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 1996. — Вип. 1. — С. 8–9.

Буйницька Т. О.  Франкове дослідження старочеської легенди про Пшемисла / Т. О. Буйницька // Українське літературознавство. — Львів, 1984. — Вип. 42. — С. 99–105. — (у співавторстві з В. Моторним, З. Урбан).

Буйницька Т. О.  Егон Ервін Кіш і Ярослав Гашек / Т. О. Буйницька // Проблеми слов’янознавства. — Львів, 1980. — Вип. 21. — С. 69–74.

Буйницька Т. О. [Рец.] Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. — Moskau : Hochschulverlag, 1975 // Іноземна філологія. — Львів, 1976. — Вип. 44. — С. 98–100.

Буйницька Т. О. [Рец.] Riesel Elise. Theorie und Praxis der linquostilistischen Textinterpretation. — Moskau : Hochschulverlag, 1974 // Іноземна філологія. — Львів, 1976. — Вип. 41. — С. 120–121.

Буйницька Т. О. [Рец.] Сильман Т. И. Проблемы синтаксической стилисти-ки. — Лен. ин-т им. А. И. Герцена. Учёные записки. — Ленин-град : Просвещение, 1967. — Т. 313 // Іноземна філологія. — Львів, 1971. — С. 177–178.

Буйницька Т. О.  Языково-стилистические средства юмора и сатиры в публицистике Эгона Эрвина Киша : автореф. дисс…. канд. филол. наук. — Львов, 1967. — 18 с.

 

Переклади

 

Гете Й. В.  Прощання : [переклад українською мовою двох віршів Й. В. Гете «Abschied»] // Й. В. Гете; пер. з нім. Тетяни Буйницької. – Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. — Львів, 1999. — Вип. 6. — С. 12–13.

[Zusammenfassung] // Микола Бідняк : [каталог виставки]; пер. з нім. Тетяни Буйницької. — Львів : Каменяр, 1995.

[Zusammenfassung] // Коссой В. М. Литературно-мемориальный музей Ярослава Галана : путеводитель / В. М. Коссой, И. В. Пивоварчук, О. Н. Ярмолюк; пер. з нім. Тетяни Буйницької. — Львов : Каменяр, 1987. — С. 64–69. : ил.

Крицяк В. Ю. Truskawez : [Zusammenfassung] // Крицяк В. Ю. Трускавец : путеводитель = Truskavets : Guide-book = Truskawez : Reiseführer / В. Ю. Крицяк; пер. з нім. Тетяни Буйницької.   — Львов : Каменяр, 1985. — 41–47 с. : ил.

Франко І. Я. До легенди про квітуче пужално короля Пшемисла / Іван Франко; ; пер. з нім. Тетяни Буйницької. – Українське літературознавство— Львів, 1984. — Вип. 42. — С. 100–105.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Bujnytska T. Sebastian Haffner – ein provozierender Publizist / Tetjana Bujnytska // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: Матеріали XXVІ Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (27 – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – С. 29-30.

Bujnyzka T. Analytisches Lesen als Förderungsmittel der Textkompetenz / Tetjana Bujnyzka, Bohdan Maxymchuk, Nataliya Petrashchuk // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 31-32.

Bujnyzka T. Fremdsprachige Zitate als ein stilistisches Mittel in der Reisepublizistik von Horst Krüger / Tetjana Bujnyzka // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 32-34.

Буйницька Т. О. Stilistische Leistung der Zitate im Text der Reisereportage // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : матеріали 22-ї Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (Львів, 6–8 жовтня 2015 року). — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — С. 34–35.

Буйницька Т. О. Das Funktionieren des Wortes «Wüste» in der Textstruktur der Reisereportagen von Annemarie Schwarzenbach // Die XX. UDGV–Tagung: Begegnungen zwischen der Ukraine und den deutschsprachigen Ländern in Literatur, Sprache und Kultur. 27.–28. September 2013. — Lwiw, 2013. — C. 41–42.

Буйницька Т. О. Horst Krügers Reiseprosa // Die XIX. UDGV–Tagung : Deutsche Sprache im Ukrainischen Kontext: Bildung und Entwicklung der Sprachkompetenz, kontrastive Untersuchungen und interkulturelle Kommunikation. 21.–22. September 2012. — Одеса : Фенікс, 2012. — С. 28–29.

Буйницька Т. О. Verneinung als Mittel der Expressivität im Text der Reisereportage. Die Rolle der deutschen Sprache für die Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturtransfer in der Ukraine // Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. — Ужгород, 2011. — С. 37–39.

Буйницька Т. О. Gattungshypothese des Adressaten als Faktor der typologischen Besonderheiten eines Textes // Die XVII. UDGV–Tagung «Deutsch lehren und lernen in der interkulturellen Welt». — Lwiw, 2010. — S. 30–31.

Буйницька Т. О. Mittel des komischen Effekts in der Textstruktur der Reportagen von Egon Erwin Kisch // Ukrainisch-bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw «Ukrainisch-deutsche Begegnungen: Sprache, Literatur, Didaktik» (16.–17. April 2010). — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — С. 18–19.

Буйницька Т. О. Leitmotiv in der Erzählstruktur des Werkes «Geld und Leben» von Birgit Vanderbeke // Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. — Чернівці, 2009. — С. 19–20.

Буйницька Т. О. Sprachliche Besonderheiten der Erzählstruktur im Werk von Birgit Vanderbeke «Friedliche Zeiten» // Тези XV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Теорія та практика німецької мови як іноземної. Перспективи розвитку». — Тернопіль, 2008. — С. 113–115.

Буйницька Т. О. Assoziative Verbindungen als ein Mittel der Textorganisation // Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Німецька мова і література в Європейському контексті» 26–27 жовтня 2007. — Донецьк, 2007. — С. 93–94.

Буйницька Т. О. Aufzählung als ein stilistisches Strukturmittel im Text der Reiseprosa von Wolfgang Koeppen // Німецька мова як перша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 24–25 листопада 2006 року. — Львів, 2006. — С. 9–11.

Буйницька Т. О. Textdominante bei der linguistischen Analyse des schöngeistigen Textes // Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції викладачів німецької мови 11–12 листопада 2005 р. — Львів, 2005. — С. 4–5.

Буйницька Т. О. Стилістичні та текстотвірні функції дієприкметникових композитів у публіцистиці В. Кеппена // ХІ міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів 25–26 листопада 2004 р. — Харків, 2004. — С. 31–33.

Буйницька Т. О. Satzaposition als ein stilistisches Mittel im schöngeistigen Text. Deutsch als Fremdsprache auf dem Teppich der Sprachvielfalt im Bildungssystem der Ukraine // Матеріали ювілейної Міжнародної науково-прагматичної конференції Асоціації українських германістів. — Львів, 2003. — С. 28–30.

Буйницька Т. О. Transposition der syntaktischen Strukturen als Mittel der Expressivität // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції викладачів німецької мови «Навчання німецької мови як іноземної (першої, другої) в контексті багатомовності». — Біла Церква, 2001. — С. 15–17.

Буйницька Т. О. Композити як засіб створення семантичної еквівалентності та зв’язку тексту // Тези Міжнародної конференції «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної». — Полтава, 2000. — С. 9–10.

Буйницька Т. О. Мольєр у творчості Кристіана Рейтера // Матеріали ІV Міжнародної конференції «Франція та Україна». — Дніпропетровськ, 1997. — Т. І. — Ч. ІІ. — С. 12–14.

Буйницька Т. О.Лексична структура тексту. На прикладі оповідання Е. Т. А. Гофмана «Піщаний чоловік» // Науково-методичні матеріали 3-ї Міжнародної конференції 24–25 квітня 1997 року «Стратегії та методики навчання мов для спеціальних цілей» / Національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 1997. — С. 46–47.

Буйницька Т. О. Інтертекст у практиці інтерпретації тексту // Interkulturelle Germanistik bzw. interkulturelles Lernen im ukrainischen Kontext. Thesenband der V. UDGV–Tagung, 26–28. IX. 1997. — Lwiw. — S. 9.

Буйницька Т. О. Neue Ansätze und Wege in der Ausbildung von Deutschlehrern, Germanisten und Fachsprachmittlern in der Ukraine // Тези доповідей Четвертої конференції Асоціації германістів України 1–3 листопада 1996 року. — Донецьк, 1996. — С. 10–11. —

(у співавторстві з Б. В. Максимчуком, Н. Є. Петращук).

 

 Тези доповідей на вітчизняних конференціях

 

Буйницька Т. О. Многозначность и омонимия как основа игры слов в тексте немецкой публицистики. Проблемы теоретического языкознания // Тезисы докладов научных чтений памяти Е. Куриловича. — Львов, 1991. — Вып. 1. — С. 16–17.

Буйницька Т. О. Індивідуальні перифрази та їх стилістична функція в творах Егона Ервіна Кіша // Тези доповідей ХL наукової конференції, присвяченої підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1965 рік. Філологія. Журналістика. — Львів, 1966. — С. 51–52.

Буйницька Т. О. Стилістичні парадокси та їх використання в творах Егона Ервіна Кіша // Тези доповідей ХХХІХ наукової конференції, присвяченої підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1964 рік. Філологія. Журналістика. — Львів, 1965. — С. 78–79.

Буйницька Т. О. Алогічний лексичний зв’язок у звичних сполученнях слів та фразеологічних одиницях як засіб гумору та сатири в творах Егона Ервіна Кіша // Друга міжвузівська науково-методична конференція викладачів іноземних мов вузів УРСР. — Львів, 1965. — С. 10–11.

Буйницька Т. О. Гра слів та її використання в творах Егона Ервіна Кіша // Тези доповідей Наукової конференції Львівського університету, присвяченій 25-річчю возз’єднання українського народу в єдиній Українській Радянській Соціалістичній державі. Філологія. — Львів, 1964. — С. 63–64.

 

Навчально-методичні праці

 

Буйницька Т. О. Lesen lernen durch Schreiben : посібник для домашнього читання (для студентів 1–2 курсів спеціальності «Англійська мова та література»). —  Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2013. — 152 с. — (у співавторстві з Л. П. Віталіш, Л. Б. Ворончак та ін.).

Буйницька Т. О. Конкурсні тестові завдання з німецької мови. — Львів : ЛНУ, 2006. — 313 с. — (у співавторстві з Н. Є. Петращук, А. Й. Паславською, Л. П. Віталіш та ін.).

Буйницька Т. О. Конкурсні тестові завдання з німецької мови. — Львів : ЛНУ, 2005. — 313 с. — (у співавторстві з Н. Є. Петращук, А. Й. Паславською, Л. П. Віталіш та ін.).

Буйницька Т. О. Конкурсні тестові завдання з німецької мови. — Львів : ЛНУ, 2004. — 364 с. — (у співавторстві з Н. Є. Петращук, А. Й. Паславською, Л. П. Віталіш та ін.).

Буйницька Т. О. Навчальна програма та методичні рекомендації до вивчення німецької мови для студентів 4 го курсу відділення німецької філології. — Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2004. — 27 с. — (у співавторстві з Н. Є. Петращук, А. Й. Паславською та ін.).

Буйницька Т. О. Конкурсні тестові завдання з німецької мови. — Львів : ЛНУ, 2002. — 321 с. — (у співавторстві з Н. Є. Петращук, А. Й. Паславською, Л. П. Віталіш та ін.).

Буйницька Т. О. Конкурсні тестові завдання з німецької мови. — Львів : ЛДУ, 1995. — 118 с. — (у співавторстві з Н. Є. Петращук,  Л. П. Віталіш та ін.).

Наукова біографія

У 1949 р. закінчила ЛНУ імені Івана Франка.

1949 –1951 рр. ррацювала лаборантом, асистентом (1951-1962), старшим викладачем кафедри німецької філології.

У 1967 р. захистила кандидатську дисертацію “Мовностилістичні засоби гумору та сатири в публіцистиці Е. Е. Кіша”.

З 1971 р. доцент кафедри німецької філології; декан факультету іноземних мов (1968 –1980); відзначена державними нагородами (медалі,грамоти  Міністерства вищої освіти  України).

 

Працювала заступником голови,  вченим секретарем Спеціалізованої ради по захисту дисертацій, тепер є членом цієї ради, а також членом редколегії всеукраїнського  збірника “Іноземна філологія”, наукового “Вісника” факультету, журналу “ DaFiU“.

Читає теоретичний курс стилістики  німецької мови та спецкурси з лінгвостилістики і сучасної німецької літератури; керує роботою аспірантів, підготувала 8 кандидатів філологічних наук.

Розклад