Демчук Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: natalia.demchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

порівняльні дослідження маркетингової термінології на фоні спільних та специфічних формально-семантичних та функціонально-прагматичних термінологічних ознак, властивих французькій та українській мовам

Курси

Вибрані публікації

1. Évaluation des termes du marketing au moyen d’interprétation métaphorique de leur sens propre du point de vue de la linguistique cognitive. − Romanica Cracoviensia. − Tom 19. − n 1. − Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. − P. 21-29
2. Les méthodes de constitution des données terminologiques du français de marketing. − La traduction: Théories. Pratiques. Formations. − Craiova: Editura Universitaria Craiova, 2019. − P. 89-98.
3. Демчук Н.М. Фреймова структура концептів маркетингової діяльності у французькій мові // Концепты и контрасты:  монография. − Одесса: Гельветика, 2017. − 760 с. − С. 402-409
4. Демчук Н.М. Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. − К.: Логос, 2016. − Вип. 29. − С. 76−88.
5. Демчук Н.М. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови // Наук. вісн. Львів. ун-ту. Сер. Іноземні мови. − Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2014. − Вип. 22. − С. 113−119.

Наукова біографія

Закінчила відділення французької філології факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1993 році (кваліфікація: “Філолог. Викладач французької мови та літератури”).

Закінчила аспірантуру ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові“ за спеціальністю 10.02.05 – романські мови (Київський національний лінгвістичний університет, керівник – проф. Р. С. Помірко).

Є автором 14 наукових статей за темою дисертаційного дослідження та співавтором  двох  навчальних посібників “Ділова французька мова“.

Бере участь у навчально-методичних семінарах, наукових конференціях в Україні та за кордоном:

Участь у Міжнародному колоквіумі « La traduction : Théories. Pratiques. Formations. 20 ans d’enseignement traductologique à l’Université de Craiova (1998-2018) », вересень 2018 року, м. Крайова, Румунія.

Участь у Міжнародному колоквіумі « Le passé et le présent : rencontre des idées», присвячений 125-річчю створення романської філології в Кракові, травень 2016 року, Ягеллонський університет, м. Краків, Польща

Стаж роботи в ЛТЕУ: понад 25 років

Різне

Підвищення кваліфікації:  

Участь у Літньому університеті на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича разом із Агенцією університетської Франкофонії та університетом Лотарингії, червень 2018 року

Участь у педагогічному стажуванні « Комунікативна та акціональна методологія у викладанні французької мови як другої іноземної », організованому Посольством Франції в Україні, Університетом Люм’єр Ліон 2, ЛНУ імені Івана Франка, червень 2016 року

Громадська діяльність: 

З 2002 – 2009 – президент ЛМГО  « Французький альянс м. Львова (ініц. ком.)».

З 2009 – 2018 президент громадської організації  « Альянс Франсез » м. Львова.

2013 – Участь у Колоквіумі з нагоди 130-річчя створення Альянс Франсез (Париж, Франція)

2017 – перекладач на навчанні пожежників-рятувальників з України «Техніка навчання пожежників-рятувальників» (Фелькірш, Франція)

З 2019 року – координатор міжнародних проектів Університету для Агенції університетської Франкофонії

Нагороди

Нагорода мерії м. Стаффелфелден (Альзас, Франція) за сприяння розвитку українсько-французьких відносин.

Нагорода «Орден Академічних пальм» за внесок у розвиток мови та культури Франції від Міністерства освіти Франції за заслуги в галузі освіти та науки.

Розклад