Демчук Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Nataliya.Demchuk1@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

виявлення базових концептів термінів маркетингу французької мови; порівняльні дослідження маркетингової термінології на фоні спільних та специфічних формально-семантичних та функціонально-прагматичних термінологічних ознак, властивих французькій та українській мовам

Курси

Вибрані публікації

Автор 23 наукових та навчально-методичних праць публікацій (12 наукових статей, 10 навчально-методичних розробок, 1 навчальний посібник), серед яких:

1. Англійські терміни економіки в сучасній французькій мові // Вісник Львівського ун-ту. — Серія : “Іноземні мови”. —   Львів : ЛНУ імені Івана Франка. —  Вип. 12. —  2005. — С. 193−201

2. Деривационная структура англицизмов, функционирующих в терминологии экономики французького языка // Вопросы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессио нального общения / Гос. образ. уч-ние высш. профес. обр–ния “Рос. ун-т дружбы народов”. — М. : Изд-во РУДН, 2006, С. 340−347 (у співавторстві)

3. Семантична спеціалізація дериваційного блоку «nomina agentis» в сучасній французькій термінології маркетингу // Записки з романо-германської філології Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. — Одеса : Фенікс, 2009. — Вип. 23. —.С. 26−34

4. Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — Серія : “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”.— Х. : Харк. нац. ун–т ім. В. Н. Каразіна, 2013. — № 1052.  —  Вип. 74. — С. 122−129

Ділова французька мова. Навчальний посібник для всіх спеціальностей (у співавторстві з Міщенко В.Г.) //Львів: вид-во ЛКА, 2014. – 119с.

Наукова біографія

Закінчила відділення французької філології факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1993 році (кваліфікація: “Філолог. Викладач французької мови та літератури”).

Закінчила аспірантуру ЛНУ ім. Івана Франка.

Захистила дисертацію на тему “Дериваційна та таксономічна терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові” (березень 2016 року)

Стаж роботи в ЛТЕУ: понад 20 років

Різне

Підвищення кваліфікації:  

1. Участь у I-му Міжнародному Колоквіумі Волонтерства та громадського руху (грудень 2007, м. Страсбург (Франція));

2. Участь у короткострокових стажуваннях в рамках Плану професіоналізації науково-педагогічних кадрів в Україні, організованих Альянс Франсез м. Париж: Французький альянс м. Париж (Франція), січень 2007р.; Французький альянс м. Луганськ, червень 2007р.; Французький альянс м. Запоріжжя, листопад 2007р.; Альянс Франсез м. Севастополь, вересень 2008р.;

3. Участь у Другій Всеукраїнській науковій конференції романістів (жовтень 2009р., Чернівецький національний університет);

4. Участь у Тижні України в Альзасі (Франція) (листопад 2008р., листопад 2010р.);

5. В рамках проекту TEMPUS IV – стажування в університеті м. Клермон-Ферран (Франція) з використання програмного забезпечення «Tell me more» (листопад 2010р.);

6. Участь у семінарі для викладачів французької мови з метою підготовки студентів до здачі екзаменів для отримання європейських сертифікатів DELF A2, B1, B2, організованому Посольством Франції в Україні (жовтень, 2011р., Київ, КНТЕУ).

Громадська діяльність: 

керівник громадської організації «Альянс Франсез» м. Львова.

Нагороди

нагорода м. Стаффелфелден (Альзас, Франція) за сприяння розвитку українсько-французьких відносин (2010 рік)

Розклад