Дубасевич Марта Юріївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Marta.Dubasevych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Лінгвістика тексту
 • Лінгвостилістика
 • Функціональна стилістика
 • Інтерпретація тексту
 • Практична риторика
 • Методика викладання німецької мови
 • Нейродидактика

Вибрані публікації

Публікації_М_Дубасевич

Вибрані наукові публікації

 • в зарубіжних виданнях:
 1. Дубасевич М. Ю. «Es gab kein Dunkel und es gab kein Licht»: Візуальні маркери «міфічного» простору / М.Ю. Дубасевич // Science and education a new dimension. Philology – Budapest, – V (30). – P. 12–16.
 2. MuzychukM. СamouflierterLessing: DieRingparabelinSchillerinBarnow, einergalizischenErzählungvonKarlEmilFranzos / Marta Muzychuk // Lessing und das Judentum : Lektüren, Dialoge, Kontroversen im 18. und 19. Jahrhundert; hrsg. von D. Niefanger, G. Och und B. Siwczyk. – Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2015. – S. 369–374.
 3. Muzychuk Schweigen als Komponentedes “Mythischen” inderProsavonH. E. Nossack/Marta Muzychuk//Die Lemberger Germanistik in der Ukraine: Innensichten-Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Mannheim : Peter Lang Verlag, 2011. – S. 55–67.

 

 • у вітчизняних фахових  виданнях: 
 1. Музичук М. Асоціативність як текстотвірна стратегія в міфічній прозі Г. Е. Носака / Марта Музичук // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – Вип. 138. – С. 358–362.
 2. Музичук М. Ю. «Über der Grenze des Daseins»: міфічний простір у прозі Ганса Еріха Носака / Марта Музичук // Studia methodologica. – Ternopil, 2014. – № 38. – C. 80–86.

 

Переклади

 1. Вакенродер, Вільгельм Гайнріх. Із збірника «Одкровення залюбленого в мистецтво ченця» / Вільгельм Гайнріх Вакенродер ; пер. з нім. Марти Дубасевич // Мислителі німецького романтизму ; упор. Л. Рудницький та О. Фешовець. – Івано-Франківськ : Вид-во «Лілея-НВ», 2003. – 588с. – С. 335–352
 2. фон Арнім, Беттіна. Фрагмент за назвою «Гельдерлін» / Беттіна фон Арнім ; пер. з нім. Марти Дубасевич // Мислителі німецького романтизму ; упор. Л. Рудницький та О. Фешовець. – Івано-Франківськ : Вид-во «Лілея-НВ», 2003. – 588с. – С. 442–444
 3. фон Арнім, Беттіна. Фрагмент за назвою «Бетговен та Гете у Тепліці» / Беттіна фон Арнім ; пер. з нім. Марти Дубасевич // Мислителі німецького романтизму ; упор. Л. Рудницький та О. Фешовець. – Івано-Франківськ: Вид-во «Лілея-НВ», 2003. – 588с. – С. 444–445
 4. фон Арнім, Беттіна. Фрагмент за назвою «Краса неминуча» / Беттіна фон Арнім ; пер. з нім. Марти Дубасевич // Мислителі німецького романтизму ; упор. Л. Рудницький та О. Фешовець. – Івано-Франківськ: Вид-во «Лілея-НВ», 2003. – 588с. – С. 446.

Наукова біографія

кандидат філологічний наук (2013)
аспірант кафедри німецької філології (2004–2005 / 2008–2010)
асистент кафедри німецької філології (2003–2004/ 2010–2014)
студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка
Кваліфікація: Магістр філології. Викладач німецької та англійської мов і світової літератури (1998–2003)

Різне

 • педагогічний керівник Центру німецької мови у Львові
 • сертифікований викладач-куратор (програма підготовки молодих викладачів “Das Grüne Diplom”, Goethe-Institut)
 • координатор проекту “Deutsche Spuren” у Львові (Goethe-Institut)
Сертфікати:
мовний сертифікат Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (2008)
ліцензія екзаменатора (Fit in Deutsch 1, GZ A2, GZ B1, GZ B2, GZ C1)
сертифікат Online-Tutor для онлайн- та комбінованих курсів
 

Стажування та підвищення кваліфікації:

2017: учасник IDT 2017 (Фрібург, Швейцарія)
2009 /2010 / 2012: наукове стажування в університеті Фрідріха Олександра, Ерлянген – Нюрнберг, Німеччина
2008: літній мовний курс (Гете-Інститут, м. Мюнхен), мовний іспит ZOP (GZ C2)
2007, 2008: учасник блоку семінарів з художнього перекладу (Гете-Інститут, м. Київ)
2002 – 2003: стипендіатка DAAD, Університет м. Вюрцбург (Німеччина)

Участь у семінарах з методики та дидактики викладання німецької мови (Goethe-Institut):

 • Methodik und Didaktik in der Grundstufe (Київ, 2004)
 • Intensivkurs I4 C2 mit ZOP (Мюнхен, 2008)
 • CMS Redaktionskoferenz für SLZ-Webseite-Beauftragte (Київ, 2008/2009)
 • „Schritte international“ für Fortgeschrittene (Львів, 2010)
 • Neuere Tendenzen im Fremdsprachenunterricht (Львів, 2011)
 • Hospitationsprogramm A1 – C1 (Київ, 2011)
 • Aufgabestellung und Lernziele (Львів, 2011)
 • Prüferschulung Fit in Deutsch 1 und 2 (Київ, 2012)
 • Österreichische Landeskunde (Львів, 2013)
 • Prüferschulung für die Abnahme der Goethe-Prüfungen A2-B2 (Київ, 2013)
 • Der rote Faden: Unterrichtsplanung gut gemacht (Львів, 2013)
 • Regionale BL-Multiplikatorenschulung (Москва, 2013)
 • курс “Online-Tutorierung” (2013)
 • Prüferschulung für die Abnahme der Goethe-Prüfung C1 (Київ, 2014)
 • BL-Schulung Grünes Diplom (Kиїв, 2014)
 • DLL-Schulung (2015)
 • Prüferschulung A2/Fit 2 (neu) (Львів, 2016)
 • Deutschlernen im Blended-Learning-Format (Львів, 2016)
 • Einsatz von Lehrwerken “Menschen” und “Sicher!” (Львів, 2017)
 • Test-DaF-Teilnehmende gezielt vorbereitеn (Львів, 2017; Київ, 2017)

 

Проведення воркшопів та тренінгів:

 • інтенсивний мовно-дидактичний курс B2
  для вчителів німецької мови, підготовка до іспиту GZ B2
  (GI / Луцьк, 2013)
 • тренінг для моложих екзаменаторів FiD1, A2J (GI/ Львів, 2017)

Методичні матеріали

Навчально-методичні праці

Музичук М. Ю. Lesen lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності “Англійська мова та література” / [Буйницька Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін.]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 151 с.

Розклад