Дубрівська Галина Петрівна

Наукові інтереси

Синонімія мови;

Переклад галузевої термінології;

Курси

Публікації

Тези доповіді

Дубрівська Г. П. Структурний аналіз англійських однослівних термінів з соціальної роботи / Г. П. Дубрівська // Матеріали міжнар. наук.-практ. онлайн-конференції: «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект» 19 жовтня 2017 р. – Х. : НУЦЗУ, 2017. ‒ С. 165‒167.

 

Біографія

Народилася 6 жовтня 1989р. у с. Равське Жовківського району Львівської області.

У 2007 р. закінчила Рава-Руську школу інтернат І-Ш ступенів.

З 2007р. по 2012р. навчалася на кафедрі англійської філології факультету іноземних мов  мов, ЛНУ ім. Івана Франка. У 2012 році здобула диплом магістра за спеціальністю “англійська мова та література.”

2016р. прийнята на посаду викладача на кафедру технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

2017р. прийнята на посаду асистента на кафедру перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад