Хасхачик Валерія Олександрівна

Наукові інтереси

  • художній переклад
  • аудіовізуальний переклад
  • когнітивна лінгвістика
  • історія перекладознавства в Україні

Курси

Публікації

Переклади:

1. Конан Дойл А. Етюд у червоногарячих тонах / А. Конан Дойл ; пер. з англ. Хасхачик В., Іванів М., Телішевська Т. // Шерлок. 1 сезон. – Львів : Апріорі, 2018. – С. 5–140.

2. Ламотт Е. Пташка за пташкою: порадник з письменництва та життя загалом / Е. Ламотт ; пер. з англ. Хасхачик В. – Львів : Апріорі, 2018. – 264 с.

Укладання покажчиків:

1. Роксолана Зорівчак (2011-2017) : біобібліогр. покажч./ М-во освіти і науки України, ЛНУ імені Івана Франка, Наук. б-ка ; [уклад.: Г. Домбровська, М. Мазепа, В. Хасхачик ; автори передмов: Н. Клименко, О. Грабовецька, Т. Шмігер ; редкол.: В. Кметь (голова), В. Сулим, А. Содомора, О. Грабовецька, Т. Шмігер]; – Львів, 2018. – 348 с. : портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 34 : Біобібліографія вчених університету).

Біографія

2016: диплом бакалавра (Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – англо-український переклад).

2018: диплом магістра філології (Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – англо-український переклад).

Вересень 2016-липень 2018: лаборант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура.

З вересня 2018: асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура.

Розклад