Гнатишак Марта Юріївна

Посада: лаборант кафедри класичної філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Публікації

  1. Гнатишак М.Ю. Іменники та займенники як засоби компенсації еліпсису дієслова-зв’язки у тексті трагедії Софокла «Антигона» / М. Ю. Гнатишак // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2013.
  2. Гнатишак М. Ю. Шляхи компенсації еліптованих нефінітних форм дієслова у текстах трагедій Софокла «Антиґона» та «Цар Едип» / М. Ю. Гнатишак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог, 2015. – Вип. 53. – С. 61 – 64.
  3. Гнатишак М. Ю. Синтаксичні зв’язки як основа ідентифікації компенсаторних засобів еліптованих конструкцій (на матеріалі текстів трагедій Софокла) / М. Ю. Гнатишак // Наукові записки. – Випуск 146. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – С. 579 – 584.
  4. Hnatyshak Marta. The means of compensation of the pronominal syntaxemes in the tragedies by Sophocles / Marta Hnatyshak // European Multi Scientific Journal. – № 2. – Budapest, 2017. – P. 39-44