Грабовецька Ольга Сергіївна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, Вчений секретар Університету, секретар Вченої ради

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-42

Електронна пошта: olha.hrabovetska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

Сучасна перекладознавча прарадигма і методологія перекладознавчого аналізу; контрастивні студії, зокрема контрастивна стилістика; лінгвокультурологія; когнітивна лінгвістика у її зв’язку із перекладом і перекладознавством.

 

Лекційні курси:

Лінгвокраїнознавство (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», 2003 – 2011);

Контрастивна стилістика (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», 2003 – 2005);

Інтерпретація тексту (англо-український переклад, ОР «Магістр», 2006 – 2012);

Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації (англо-український переклад, ОР «Спеціаліст», 2009 – 2011);

Стилістика (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», з 2009);

Теорія перекладу (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», з 2010);

Теорія і практика перекладу (англійська філологія, ОР «Бакалавр», з 2006);

Теорія і практика перекладу (міжнародна економіка, ОР «Магістр», 2012 – 2015);

Редагування перекладу (англо-український переклад, ОР «Магістр», з 2015);

Редагування художнього перекладу (англо-український переклад, ОР «Спеціаліст», з 2015);

Когнітивна лінгвістика і переклад (англо-український переклад, ОР «Магістр», з 2016);

Курси

Вибрані публікації

Публікації:

  1. HrabovetskaO. Biblicalallusionsof “Poems in prose” by Oscar Wilde through the prism of translation /O. Hrabovetska // Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» (Харків, 15 – 16 квітня 2011 р.) – Вінниця: Нова книга. 2011. – С. 13 –14
  1. Грабовецька О. Відтворення фразеології кіноповісті Олександра Довженка «Зачарована Десна» в англомовних перекладах / О. Грабовецька // Frazeologiasłowiańska w aspekcieonomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym. Słowo. Tekst. Czas XI. /podredakcjąMirosławy Hordy, Walerego Mokijenki, Tomasza Szutkowskiego i HarregoWaltera. – Szczecin ; Greifswald : [б. в.], 2012. – С. 367–374.
  1. Грабовецька О. Відтворення контекстуальної семантики фразеологізмів Шевченкової повісті “Художник” в англомовних перекладах / О. Грабовецька // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2014. – Вип. 127 (Част. 2). – С. 207–213.
  1. Грабовецька О. Слово про вченого. До 80-річчя від дня народження Роксолани Зорівчак / О. Грабовецька // Каменяр. – Львів, 2014. – № 2. – С. 8.
  1. Грабовецька О. РоксоланаЗорівчак / О. Грабовецька //Вісник НТШ. – Львів, 2016. – Число 51-52. – С. 41.

 

Посібники:

  1. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалі п’єси Оскара Вайлда„The Importance of Being Earnest” та її українського перекладу): навч. посіб. для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов/ О. Грабовецька. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 144 с.

Біографія

1987 р. – закінчила факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка. (Спеціалізація: англійська мова; переклад);
1987-1991 – асистент кафедри іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка;
1991–1994 – вчитель англійської мови у Львівському  фізико-математичному ліцеї;
1994–1996 – асистент кафедри англійської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка;
1996–1999 – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка;
1999–2006 – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка;
2003 – захистила кандидатську дисертацію на тему “Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов)”;
2006–дотепер – доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка;
2013–дотепер – Вчений секретар, секретар Вченої Ради Університету;
2018–стажування у Віденському університеті (Австрія);
2019–стажування в університеті Отто-Фрідріха (м. Бамберг, Німеччина)

Розклад