Грабовецька Ольга Сергіївна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, Вчений секретар Університету, секретар Вченої ради

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-42

Електронна пошта: olha.hrabovetska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

Сучасна перекладознавча прарадигма і методологія перекладознавчого аналізу; контрастивні студії, зокрема контрастивна стилістика; лінгвокультурологія; когнітивна лінгвістика у її зв’язку із перекладом і перекладознавством, критика перекладу.

 

Лекційні курси:

Лінгвокраїнознавство (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», 2003 – 2011);

Контрастивна стилістика (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», 2003 – 2005);

Інтерпретація тексту (англо-український переклад, ОР «Магістр», 2006 – 2012);

Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації (англо-український переклад, ОР «Спеціаліст», 2009 – 2011);

Стилістика (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», з 2009 – дотепер );

Стилістичні аспекти перекладу (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», з 2017 – дотепер);

Теорія перекладу (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», 3 рік навчання з 2010 – 2023);

Теорія і практика перекладу (англійська філологія, ОР «Бакалавр», з 2006 – 2023);

Практика перекладу (англо-український переклад, ОР «Бакалавр» з 2016 – дотепер);

Теорія і практика перекладу (міжнародна економіка, ОР «Магістр», 2012 – 2015);

Редагування перекладу (англо-український переклад, ОР «Магістр», 2015 – 2017);

Редагування художнього перекладу (англо-український переклад, ОР «Спеціаліст», 2015 – 2017);

Когнітивна лінгвістика і переклад (англо-український переклад, ОР «Магістр», 2016 – 2017);

Критика перекладу (англо-український переклад, ОР «Магістр», 2016 – 2020).

Курси

Вибрані публікації

Статті:

Love and anguish of Hryhir Tiutiunnyk: to translate untranslatable and untranslated/ Hrabovetska // Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 61, том 4, 2023. – C. 15-21. DOI: 10.24919/2308-4863/61-4-3

Functioning of a higher educational institution under force majeure circumstances: A case study of Ivan Franko National University of Lviv/ Kaplenko, I. Kulish, O. Hrabovetska, A. Stasyshyn, V. Dubyk // Problems and Perspectives in Management21(2-si), 2023. – Р. 106-113. DOI: 10.21511/ppm.21(2-si).2023.13

Lviv School of Translation Studies/ O. Dzera, Hrabovetska, Yu. Naniak, I. Odrekhivska // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2022. – Вип.135. – С. 69–88. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2022.135.3808

Грабовецька О. С. Відтворення біблійної інтертекстуальності поезії в прозі «The Master» Оскара Вайлда в українському перекладі/ О. Грабовецька // «Львівський філологічний часопис»: Збірник наукових праць. – № 5. – Львів, 2019. – С. 35-41. DOI: 10.32447/2663-340X-2019-5-6

Грабовецька О. Роксолана Петрівна Зорівчак: штрихи до портрету / О. Грабовецька // «Роксолана Зорівчак» (2011 – 2017): біобібл. покажч./ МОН України, ЛНУ імені Івана Франка, Наук. б-ка ж – Львів, 2018. – С. 9 – 17.

Hrabovetska, Olha. Hryhir Tiutiunnyk’s short story “Три плачі над Степаном” (“Three Laments for Stepan”) in English: Linguo-Cognitive Aspects of Translation / O. Hrabovetska// Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures.Vol. 12 Translation Studies Across the Boundaries: Peter Lang – Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien, 2018. – C. 97 – 107.)

Грабовецька О. Відтворення у перекладі мовних засобів вираження оцінки (на матеріалі гуморески О.Кобилянської «Він і Вона» і її англомовного перекладу) / О. Грабовецька // Література та культура Полісся : Зб. наук. праць.  – Вип. 89. Серія «філологічні науки» . – № 9. – Ніжин, 2017.– С. 189–201. DOI: https://doi.org/10.31654/2520-6966-2017-9-89-189-201

Грабовецька О. Реконструкція концепту «непокора» із Прологу до поеми Івана Франка «Мойсей» в англомовних перекладах/ О.Грабовецька // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2017. – Вип.  – С. 77–89. DOI: https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-6

 

Методичні праці:

Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалі п’єси Оскара Вайлда „The Importance of Being Earnest” та її українського перекладу): навч. посіб. для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов / О. Грабовецька. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 144 с.

Переклад:

Стаття до енциклопедії: Стилістика і переклад. Енциклопедія перекладознавства : у 4 т. Т. 2 : пер з англ. /  за ред.: Івз Ґамбіера та Люка ван Дорслара ; за заг. ред. О. Ф. Кальниченка та Л. М. Черноватого. ‒ Вінниця : Нова Книга, 2020. ‒ 280 с. ‒ С. 206-211.

Біографія

1987 р. – закінчила факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка. (Спеціалізація: англійська мова; переклад);
1987–1991 – асистент кафедри іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка;
1991–1994 – вчитель англійської мови у Львівському  фізико-математичному ліцеї;
1994–1996 – асистент кафедри англійської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка;
1996–1999 – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка;
1999–2006 – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка;
2003 – захистила кандидатську дисертацію на тему “Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов)”;
2006–дотепер – доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка;
2013–дотепер – Вчений секретар, секретар Вченої Ради Університету;

Стажування:
1995–стажування за програмою Британської ради в Школі англійської мови графства Кент (“Kent School of English”) (Велика Британія);

2018–стажування у Віденському університеті (Австрія);

2019–стажування в університеті Отто-Фрідріха (м. Бамберг, Німеччина);

2019–стажування у Варшавському університеті (Польща);

2023–стажування в Університеті прикладних наук (м. Ниса, Польща).

Розклад