Ігнатенко Лідія Володимирівна

Наукові інтереси

 • американський драматургічний дискурс
 • інтерпретація тексту
 • лінгвостилістика
 • психолінгвістика

Публікації

Статті

 1. Ігнатенко Л. Пунктуаційно-графічні засоби акцентуації діалогу персонажів у п’єсі Торнтона Вайлдера «Сваха» / Л. Ігнатенко // Вісник Львівського університету, Серія «Іноземні мови», Вип. 22. – 2014.
 2. Ігнатенко Л. Авторська ремарка як різновид паратексту у п’єсах «Орфей спускається у пекло» Теннессі Вільямса і «Сваха» Торнтона Вайлдера / Л. Ігнатенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Серія філологічні науки. Мовознавство, 2014.
 3. Гнатко (Ігнатенко) Л. Лінгвопрагматичні засоби реалізації ситуативно-поведінкових типів комунікації дійових осіб у п’єсі Торнтона Вайлдера «Сваха» / Л. Ігнатенко // сборник научных трудов «Культура народов Причерноморья» Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, 2014

Тези

 1. Ігнатенко Л. Мовностилістичні характеристики діалогу дійових осіб у п’єсі Торнтона Вайлдера «…шкірою наших зубів» / Л. Ігнатенко // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції : 25-27 квітня 2012 р. – К. : ун-т «Україна», 2012. – С. 157-160
 2. Ігнатенко Л. Ключові засоби перекладу заголовку п’єси Торнтона Вайлдера «The Skin of Our Teeth» / Л. Ігнатенко // Сучасні стратегії та методології навчання перекладу : матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ : Літограф, 2012 – С. 30-31
 3. Ігнатенко Л. Комунікативно-прагматичні характеристики драматичного дискурсу у п’єсі Торнтона Вайлдера «Сваха» / Л. Ігнатенко // Тези звітної конференції професорсько-викладацького складу ф-ту іноз. мов ЛНУ ім. І. Франка за 2012 рік (7-8 лютого 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 41
 4. Ігнатенко Л. Мовностилістичні характеристики авторської ремарки у п’єсах «Орфей спускається у пекло» Теннессі Вільямса і «Сваха» Торнтона Вайлдера / Л. Ігнатенко // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4-5 жовтня 2013 р). – Тернопіль : ТНІПУ імені В. Гнатюка, 2013
 5. Гнатко (Ігнатенко) Л. Авторська ремарка як різновид паратексту у п’єсах «Орфей спускається у пекло» Теннессі Вільямса і «Сваха» Торнтона Вайлдера // Тези звітної конференції професорсько-викладацького складу ф-ту іноз. мов ЛНУ ім. І. Франка за 2013 рік (7-8 лютого 2014 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2014

Біографія

З 2016 р – працюю старшим викладачем італійської мови у Львівській Національній музичній академії ім. М. Лисенка. (за сумісництвом)

З 2014 р.працюю асистентом кафедри англійської філології факультету іноземних мов  у Львівському Національному університеті ім. І. Франка.

Освіта:

2014 р. – закінчила аспірантуру за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (англійська мова), ЛНУ ім. Івана Франка.

2011 р. – закінчила магістратуру (з відзнакою) за спеціальністю: англійська мова та література, Львівський національний університет імені Івана Франка.

2011 р. – пройшла інтенсивний курс італійської мови, Центр італійської мови і культури у ЛНУ ім. І. Франка.

Навчання за кордоном:

2010 (серпень) – Едінбург (Шотландія),

Scottish Universities’ International Summer School (Text and Context Course)

2009 (листопад – грудень) – Мілан (Італія),

Universita’ degli Studi di Milano

Курси, тренінги, сертифікати:

Жовтень 2017: Київський Національний університет ім. Т. Шевченка, Італійський інститут культури – семінар «Теорія і практика дидактики італійської мови за допомогою відео матералів».

2009 – дотепер: Український католицький університет –

щорічний двотижневий інтенсивний курс вивчення італійської мови.

Різне

Діяльність на факультеті іноземних мов:

 • Керівник педагогічної практики у студентів IV курсу.
 • Член журі всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.
 • Щорічний секретар у ДЕК.
 • Керувала курсовими роботами.
 • Проводила факультативні курси з італійської мови.
 • Проводила курси англійської мови в інституті Післядипломної Освіти.
 • Взяла участь у профорієнтаційній зустрічі з учнями у с. Козьова.

Розклад