Івасів Наталія Семенівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на географічному факультеті

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: nataliya.ivasiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • теорія і методика викладання іноземної мови та іноземної мови професійного спрямування у закладах вищої освіти
  • іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей
    • професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства

Курси

Вибрані публікації

Оленюк О. В.
Використання методу “занурення” у процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей /Н.С. Івасів, Н. В. Рубель, О. В. Оленюк // Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. (Liverpool, 1.02.2024–3.02.2024) – Cognum Publishing House. – Liverpool, United Kingdom, 2024. – С. 207–212.
Застосування ігрових методів навчання у процесі формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів, О. В. Оленюк, Н. В. Рубель // Вісник науки та освіти. – 2023. – 7
(13). – С. 527–540. DOI: doi.org/10.52058/2786-6165-2023-7(13)-527-540
Івасів Н. С. Застосування персоналізованого підходу до змішаного навчання у викладанні іноземних мов / О. В. Оленюк, Н. С. Івасів, Н. В. Рубель // Педагогічні науки: теорія та практика, 2021. – № 4 (40) – С. 59–64. DOI https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-08
Івасів Н. С.
Особливості навчання майбутніх фахівців природничих спеціальностей іншомовного письмового професійного спілкування. / Н. С. Івасів, О. В. Оленюк, Н. В. Рубель // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: зб. наук. статей. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – С. 6165.
Івасів Н. С. Іншомовна професійна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Н. С. Івасів, О. В. Оленюк, Н. В. Рубель // Збірник наукових статей «Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей» / За загальною редакцією І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 65–69.
Ivasiv N. Current methods for assessing the level of foreign language proficiency of university students / Nataliia S. Ivasiv , Mariya S. Kozolup, Olena V. Oleniuk, Nataliia V. Rubel, Nataliya Y. Skiba // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. – 2020. – Vol. 19. – No. 10. – P. 304–322.
Івасів Н. С. Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів. / Н. Івасів, М. Козяр // Імідж сучасного педагога. – 2020. – № 3 (192). – С. 36–39.
Івасів Н. С. Організаційний компонент формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців з туризмознавства в процесі іншомовної підготовки. / Н. С. Івасів // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – 2020. – Вип. 22. – Т. 1. – С. 146–149.
Івасів Н. С. Змістовий компонент професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. / Н. С. Івасів // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Вип. 41. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – С. 110–117.
Івасів Н. С. Модель організації іншомовної навчальної та виробничої практик майбутніх фахівців з туризмознавства. / Н. С. Івасів // Monografia pokonferencyjna – Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) «Science, Research, Development. № 14. Pedagogy». (27.02.2019–28.02.2019, London). – Warszawa : Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2019. – С. 26–29.
Івасів Н. С. Інтегрований підхід до професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. / Н. С. Івасів // Молодь і ринок: щомісячн. наук.-пед. журн. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170). – С. 97–102.
Івасів Н. С. Ефективність моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Молодь і ринок: щомісячн. наук.-пед. журн.  – Дрогобич, 2018. – № 1 (156). – С. 118–124.
Івасів Н. С. Організаційно-змістові особливості та структурно-функціональна модель професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства / Н. С. Івасів // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. – Випуск 39. – С. 116–123.
Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства як педагогічна проблема / Н. С. Івасів // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Vol. V(54), Issue 126. – 2017. – С.21-25.
Івасів Н. С. Технології організації самостійної роботи майбутніх фахівців з туризмознавства як фактор розвитку автономії у вивченні іноземної мови / Н. С. Івасів // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 33. – С. 160-165.
Івасів Н. С. Методологічні аспекти реалізації компетентнісного підходу до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Zbiór raportów naukowych «Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria». – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – C. 104-107.
Івасів Н. С. Комунікативно-діяльнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – С. 69–73.
Івасів Н. С. Професійно-орієнтована іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – С. 35–40.
Івасів Н. С. Особистісно-орієнтований підхід у навчальних екскурсійних проектах з іноземної мови професійного спрямування студентів спеціальності “Туризм” / Н.С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – С. 47–52.
Івасів Н. С. Застосування екскурсійних проектів у вивченні іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Вип. 15. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – С.301-305.
Івасів Н. С. Формулювання задач самостійного домашнього читання фахової літератури іноземною мовою / Н. Івасів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Зб. наук. праць. – №4, Ч.ІІ. – 2010. – С.75–79.
Івасів Н. С. Взаємодія “викладач – студент” під час підготовки та проведення навчальних екскурсійних проектів з іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Людина. Комп’ютер. Комунікація //Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С.315-316.
Івасів Н. С. Чисельні критерії для оцінки навиків взаємного оцінювання студентами PowerPoint-презентацій на заняттях з іноземної мови / Н. С. Івасів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – Вип.19. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С.331-337.

Тези доповідей:

Скіба Н. Я.
Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутнього викладача іноземної мови за професійним спрямуванням. / Н. Я. Скіба, Н. С. Івасів // Scientific and pedagogic internship «Pedagogical and psychological education as a component of the education system in Ukraine and the EU countries»: internship proceedings, August 3 – September 11, 2020. – Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020 – P. 199–202.
Івасів Н. С. Модель професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Комунікація у сучасному соціумі» (Львів, 8 черв. 2018 р.) / за ред. Н. О. Микитенко, Л. І. Морської, Т. В. Яхонтової. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 82–83.
Івасів Н. С. Компетентнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н.С. Івасів, Н. В. Рубель // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2016 р., ТНЕУ / За заг. ред. Н.С. Лисої. – Тернопіль: Астон, 2016. – С. 81–82.
 

Івасів Н. С.

Роль інтернет-ресурсів професійного спрямування у самостійній роботі з іноземної мови студентів спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”, 19-21 квітня 2012 р., Львів. – Львів: ЛДУБЖД, 2012. – С.76
 

Івасів Н. С.

Основні дидактичні вимоги до організації самостійної роботи студентів з іноземної мови / Н. Івасів // Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ на сучасному етапі: зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 6 квітня 2011 р. – Харків: Акад. внутр. військ МВС України, 2011. – С.116-117
 

Івасів Н. С.

Формування навиків взаємного оцінювання студентами PowerPoint-презентацій на заняттях з іноземної мови // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”, 15–16 жовтня 2009 р., Тернопіль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 185–186.

Навчально-методичні праці:

Івасів Н. С.
English for students of tourism = Англійська мова для студентів спеціальності «Туризм»: навч. посібник /Н. Івасів , Н. Рубель. – 2-ге вид., доповн. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 150 с. – ISBN 978-617-10-0752-9.
Козолуп М. С.
Електронний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням (Рівень С1) для спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»» / М. С. Козолуп, Н. С. Івасів. – 2021. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ ім. Івана Франка. Протокол № 236-21 від 21.12.2021р. – https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4140
Івасів Н. С.
Івасів Н. English for students of tourism: навч. посібник / Н. Івасів, Н. Рубель  – Львів: Друкарня СПД Мойса С. В., 2017. – 112 с.
 

Микитенко Н. О.

Ukraine and International Organizations. Навчальний посібник / [Н. Микитенко, Н. Івасів, О. Милик, С. Веселівська]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 326 с.

Біографія

1990 закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «романо-германські мови і література» (диплом з відзнакою).
Кваліфікація – філолог. Викладач англійської мови.

Професійна діяльність:

2004 – 2018

 

2018

 

 

 

2019-дотепер

 

асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка

захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» на тему «Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах»
доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка

Різне

Науково-педагогічне стажування з проблематики «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» в обсязі 180 годин (6 кредитів) у період з 3.08.2020 р. по 11.09.2020 р. в Куявському університеті (м. Влоцлавек, Республіка Польща).

Участь у конференціях:
Всеукраїнська науково-методична конференція “Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті”. – Донецьк, 22 квітня 2009 р.
Міжнародна науково-практична конференція. „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”.- Тернопіль, 15-16 жовтня 2009 р.
ІV міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. – Національний університет “Острозька академія”, 22-23 квітня 2010 р.
ІІ всеукраїнська наукова конференція “Людина. Комп’ютер. Комунікація”. – Національний університет “Львівська політехніка”, 5-7 травня 2010 р.
ІV міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 28-30 жовтня 2010 р.
Звітна наукова конференція професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2010 рік, 4-5 лютого 2011 р.
Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ на сучасному етапі”. – Харківська Академія внутрішніх військ МВС України, 6 квітня 2011р.
V всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов”ю. – Тернопільський національний економічний університет, 19-20 травня 2011р.
Міжнародна конференція “Львівський національний університет імені Івана Франка: історія, виклики сучасності, візія майбутнього”. -Львівський національний університет імені Івана Франка, 10-11 жовтня 2011 р.
V міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 19-21 квітня 2012 р.
VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології», присвячена пам’яті професора В. В. Левицького. – Чернівці, 7–8 травня 2013 року.
Звітна наукова конференція професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік, 7-8 лютого 2013 р.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комунікація у сучасному соціумі» (Львів, 8 черв. 2018 р.)

Мжнародна науково-практична конференція «Science, research, development» (Лондон, 27–28 лютого 2019 р.)

VI Міжнародна науково-практична конференція «Global science: prospects and innovations» (м. Ліверпуль, 1–3 лютого 2024 р.)

Розклад