Клепуц Надія Осипівна

Посада: асистент кафедри французької та іспанської філологій

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Nadiya.Kleputs@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

лексикологія, порівняльна фразеологія, етнолінгвістика

Курси

Публікації

 

  1. Клепуц Н.О. Безеквівалентна фразеологія як прояв національного характеру мови (на матеріалі української та французької мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2007. – Вип. 7. – С. 212-215.
  2. Клепуц Н.О. Відбиття національно-культурної конотації у зоофразеології (на матеріалі української та французької мов) // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні обрії розвитку германської та романської філології» (11-12 квітня 2007р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С. 27-31.
  3. Клепуц Н.О. Метафора у формуванні ідіоматичного значення (на прикладі компаративних фразеологізмів французької мови) // Матеріали наукової конференції «Пріоритети германського й романського мовознавства» (8-10 червня 2007р.). – Луцьк, Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2007. – С. 313-316.
  4. Клепуц Н.О. Ґенеза та функціональні особливості компаративних зоофразеологізмів антропоморфного характеру в українській та французькій мовах // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2007. – Вип. 14. – С. 149-154.
  5. Клепуц Н.О. Етномовні особливості французьких та українських зоофразеологізмів з компонентами «chien», «chat» та «собака» («пес»), «кіт» («кішка») // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – №31. – С. 203-207.
  6. Клепуц Н.О. Роль категорії роду у формуванні метафоричного значення (на матеріалі українських та французьких орнітонімів) // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2010. – Вип. 16.

Біографія

У 2003 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю ”Мова та література (французька)” та здобула кваліфікацію ”Магістр філології. Викладач французької та англійської мов та світової літератури”.

У 2003 р. отримала диплом DALF (Diplôme approfondi de la langue française).

З 2003 до 2006 р. навчалась в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження: ”Етномовний компонент фразеологічних одиниць (на матеріалі українських та французьких зоофразеологізмів)”.

З 2003 до 2008 р. викладала французьку мову в Українському Католицькому Університеті та Львівській Духовній Семінарії Святого Духа.

З 2007 р. – асистент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2015-2016 рр  взяла участь у методичному семінарі  “Комунікативно-діяльнісний підхід у викладанні французької мови як іноземної” (жовтень 2015, червень 2016). Семінар організований Посольством Франції, Ліонським університетом та Львівським національним університетом імені Івана Франка.

У 2016 за результатами всеукраїнського відбору отримала стипендію французького уряду для проходження двотижневого науково-методичного стажування в Альянс Франсез м. Париж.

Розклад