Корпан Леся Степанівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: lesya.korpan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

синтаксис (синтагматика), генеративна лінгвістика, лексична семантика, теорія метафори, філософія мови, стилістика, методика викладання іноземних мов.

Курси

Публікації

 

 1. Корпан Л.С. Інтенсивний компонент як показник експресивності метафоричної предикативної синтагми / Л.С. Корпан // Наукові записки. – Острог, 2013. – Вип. 37. – С. 154–156.
 2. Корпан Л.С. Метафора у сталих виразах французької мови / Леся Корпан // Науковий Вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2014. – № 1 (11). – С. 77–81. – ISSN 1729-360X.
 3. Корпан Л.С. Метафоричні безособові конструкції / Л.С. Корпан // Записки з романо-германської філології ОНУ. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 102–108. – ISSN 2307-4604.
 4. Корпан Л.С. Основні типи метафоричних синтагм / Леся Корпан // Вісник Львівськ. нац. ун-ту. Сер. Іноземні мови. – Львів, 2009. – Вип. 16. – С. 100–103.
 5. Корпан Л.С. Особливості категорії перехідність-неперехідність у метафоричних предикативних синтагмах / Л.С. Корпан // Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2013. – Вип. 678. – С. 15–18.
 6. Корпан Л.С. Структурні особливості мовних конструкцій з опорними дієсловами / Л.С. Корпан // Zwiastować. Nauki i praktyki. – Katowice, 2013. – Część 5/1. – С. 82–86. – ISBN: 978-83-63620-16-5 (t.5/1).
 7. Korpan L. Particularités motivationnelles du syntagme prédicatif métaphorisé / Lesya Korpan // Romanica Cracoviensia. – Kraków, 2014. – № 14/2014. – P. 62–70. – ISBN 978-83-233-3862-8 ; ISSN 1732-8705 ; e-ISSN 2084-3917.
  https://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2014/Numer-1/
 8. Korpan Lesya. Panem et circenses : badauderie intensifiée par la métaphore / Lesya Korpan // Le badaud et le regardeur. – Kraków : Biblioteka Jagellońska, 2017. – P. 249 – 255. – ISBN : 978-83-949716-6-3 ; e-ISBN : 978-83-949716-5-6.
  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/55562/kornhauser_piechnik_le_badaud_et_le_regardeur_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 9. Korpan Lesya. Lettre à un otage : étude sur le syntagme verbal métaphorisé / Lesya Korpan // Saint-Exupéry relu et traduit. – Kraków : Biblioteka Jagellońska, 2018. – P. 60 – 69. – ISBN : 978-83-952995-5-1 ; e-ISBN : 978-83-952995-6-8.
  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/82412/krupa_piechnik_saint-exupery_relu_et_traduit_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 10. Lesya Korpan. Difficultés d’interprétation des termes de F. de Saussure en ukrainien et en russe / Lesya Korpan // La terminologie de Ferdinand de Saussure en traduction. – Kraków: Avalon, 2020. – 32 – 49. – ISBN 978-83-7730-552-2.
  https://wydawnictwoavalon.pl/produkt/la-terminologie-de-ferdinand-de-saussure-en-traduction/
 11. Lesya Korpan. Régionalismes et communication de la vie provençale dans les œuvres de Marcel Pagnol / Lesya Korpan // Langues romanes non standard, Iwona Piechnik & Marta Wicherek (éds). – Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, 2021. – P. 241–262. – ISBN : 978-83-67127-11-0 (print), e-ISBN : 978-83-67127-10-3 (e-book).
  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/285998/piechnik_wicherek_langues_romanes_non_standard_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Біографія

1993–2003 навчання у спеціалізованій середній загальноосвітній школі № 37 з поглибленим вивченням французької мови м. Львова;

2003–2008 навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет іноземних мов, кафедра французької філології;

2008 диплом магістра філології з відзнакою (спеціальність: «Мова та література (французька). Викладач французької і англійської мов та світової літератури»);

2008–2014 навчання в аспірантурі (стаціонар) у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність 10.02.05 – романські мови). Тема дисертаційного дослідження: «Метафоризація присудка в сучасній французькій мові (на матеріалі художніх творів ХІХ–ХХ століть)», науковий керівник – к.ф.н., доц. Мандзак І.А.;

2015 асистент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад