Корпан Леся Степанівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Lesya.Korpan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

синтаксис (синтагматика), генеративна лінгвістика, лексична семантика, теорія метафори, філософія мови, стилістика, методика викладання іноземних мов.

Публікації

 

  1. Корпан Л.С. Інтенсивний компонент як показник експресивності метафоричної предикативної синтагми / Л.С. Корпан // Наукові записки. – Острог, 2013. – Вип. 37. – С. 154–156.
  2. Корпан Л.С. Метафора у сталих виразах французької мови / Леся Корпан // Науковий Вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2014. – № 1 (11). – С. 77–81. – ISSN 1729-360X.
  3. Корпан Л.С. Метафоричні безособові конструкції / Л.С. Корпан // Записки з романо-германської філології ОНУ. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 102–108. – ISSN 2307-4604.
  4. Корпан Л.С. Основні типи метафоричних синтагм / Леся Корпан // Вісник Львівськ. нац. ун-ту. Сер. Іноземні мови. – Львів, 2009. – Вип. 16. – С. 100–103.
  5. Корпан Л.С. Особливості категорії перехідність-неперехідність у метафоричних предикативних синтагмах / Л.С. Корпан // Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2013. – Вип. 678. – С. 15–18.
  6. Корпан Л.С. Структурні особливості мовних конструкцій з опорними дієсловами / Л.С. Корпан // Zwiastować. Nauki i praktyki. – Katowice, 2013. – Część 5/1. – С. 82–86. – ISBN: 978-83-63620-16-5 (t.5/1).
  7. Korpan L. Particularités motivationnelles du syntagme prédicatif métaphorisé / Lesya Korpan // Romanica Cracoviensia. – Kraków, 2014. – № 14/2014. – P. 62–70. – ISBN 978-83-233-3862-8 ; ISSN 1732-8705 ; e-ISSN 2084-3917.
  8. Korpan Lesya. Panem et circenses : badauderie intensifiée par la métaphore / Lesya Korpan // Le badaud et le regardeur. – Kraków : Biblioteka Jagellońska, 2017. – P. 249 – 255. – ISBN : 978-83-949716-6-3 ; e-ISBN : 978-83-949716-5-6.
  9. Korpan Lesya. Lettre à un otage : étude sur le syntagme verbal métaphorisé / Lesya Korpan // Saint-Exupéry relu et traduit. – Kraków : Biblioteka Jagellońska, 2018. – P. 60 – 69. – ISBN : 978-83-952995-5-1 ; e-ISBN : 978-83-952995-6-8.

Біографія

1993–2003 навчання у спеціалізованій середній загальноосвітній школі № 37 з поглибленим вивченням французької мови м. Львова;

2003–2008 навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет іноземних мов, кафедра французької філології;

2008 диплом магістра філології з відзнакою (спеціальність: «Мова та література (французька). Викладач французької і англійської мов та світової літератури»);

2008–2014 навчання в аспірантурі (стаціонар) у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність 10.02.05 – романські мови). Тема дисертаційного дослідження: «Метафоризація присудка в сучасній французькій мові (на матеріалі художніх творів ХІХ–ХХ століть)», науковий керівник – к.ф.н., доц. Мандзак І.А.;

2015 асистент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад