Ладницька Олеся Львівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Електронна пошта: olesya.ladnytska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

• стилістика

Навчальні курси
• практичний курс англійської мови
• актуальні проблеми філології
• стилістика
• риторика

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Перша Всеукраїнська наукова конференція „Людина. Комп’ютер. Комунікація” (Львів, 2008)

Доповіді на міжнародних конференціях
• Міжнародна наукова конференція „Лінгвістика та лінгводидактика на зламі століть: питання теорії та практики” (Львів, 2004)
• Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів” (Тернопіль, 2007)
• Міжнародна науково-практична конференція „Мови і світ: дослідження і викладання” (Кіровоград, 2008)
• ХVІІ Міжнародна наукова конференція „Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2008)
• ІІ Міжнародна конференція „Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2009)
• ІІІ Міжнародна наукова конференція „Сучасні дослідження з іноземної філології” (Ужгород, 2012)
• VII Міжнародна науково-практична конференція „Мови і світ: дослідження і викладання” (Кіровоград, 2013)• •Scientific and Professional Conference ‘The Present and Future of philology in the digitalised world’ (Budapest, 2014)

Курси

Вибрані публікації

Ладницька Олеся. Formal and Functional Peculiarities of Occasionalisms in Ian McEwan’s Latest Novels ‘Saturday’, ‘On Chesil Beach’, ‘Solar’ / Олеся Ладницька // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 55. – 2015. – С. 7-11. –
(http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8005/1/Pet%E2%80%99ko%20L.V.%202015%20Metaphor%20in%20Shakespeare%E2%80%99s%20Texts%20,%20NZ_Vyp_55,%20P.%2011.pdf)
Ladnytska O., Tsurkan M. Linguistic Aspects of Colour in Ian McEwan’s ‘Atonement’ / Olesya Ladnytska, Marta Tsurkan // Science and Education: a New Dimension. Philology, III (16). – Budapest: www.seanewdim.com. – Issue 70, 2015. – P. 24-28. –
(http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ladnytska_o._tsurkan_m._linguistic_aspects_of_colour_in_ian_mcewan%E2%80%99s_%E2%80%98atonement%E2%80%99.pdf)
Ladnytska Olesya, Kozhemyako Nataliya. The Comic Effect in David Lodge’s «Campus Trilogy»: Linguistic Means and Extralinguistic Factors / Olesya Ladnytska, Nataliya Kozhemyako // Науковий вісник Східно-європейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк : Вип. 3 (304). – 2015. – С. 243-249. –
(http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/7727/1/47.pdf)
Ладницкая О.Л. Особенности функционирования вульгаризмов в дискурсе романов Дэвида Лоджа / О.Л. Ладницкая // Science and Education: a New Dimension. Philology, II (4). – Budapest: www.seanewdim.com. – Issue 24, 2014. – P. 45-50. –
(http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ladnytska_o.l._the_peculiarities_of_the_functioning_of_vulgarisms_in_the_discourse_of_david_lodges_novels.pdf)
Ладницька Олеся. Conceptual Metaphors in David Lodge’s ‘Nice Work’ / Олеся Ладницька  // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 117. – С. 213-217. –
(http://www.kspu.kr.ua/download/nz_2013_117.pdf)
Ладницька О. Л. Стилістичні орієнтири в епоху функціоналізму / О. Л. Ладницька  // Сучасні дослідження з іноземної філології : Зб. наук. праць. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 167-175.
Ладницька Олеся. Особливості функціонування іншомовних лексичних засобів у дискурсі романів Девіда Лоджа / Олеся Ладницька // Іноземна філологія. – Львів, 2011. – Вип. 116. – С. 111-116.
Ладницька О. Л. Лексичні аспекти політичної коректності у дискурсі романів Девіда Лоджа / О. Л. Ладницька // Нова філологія : Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2009. – № 35. – С. 108-112.
Ладницька О. Л. Комунікативний аспект художнього дискурсу / О. Л. Ладницька // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 трав. 2008 р. : статті. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2008. – С. 64-65.
Ладницька О. Л. До питання поділу стилістики на лінгвістичну та літературознавчу / О. Л. Ладницька  // Мова і культура : Науковий журнал. — К.: Видавн. Дiм Дм. Бураго, 2008. — Вип. . —
Ладницька О. Л. Про доцільність використання терміну „дискурс” у стилістичних дослідженнях художніх творів / О. Л. Ладницька  // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [У 5 ч.] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (3). – С. 356-359
Ладницька О. Л. Сучасна стилістика крізь призму рівнів мови / О. Л. Ладницька // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 жовт. 2007 р. : статті. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – Част. 1. – С. 118-120.
Ладницька О. Л. Оказіональна словотворчість у дискурсі романів Девіда Лоджа / О. Л. Ладницька  // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови : Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 14. – С. 38-46.
Ладницька О. Л. Лексико-стилістичні аспекти авторського дискурсу художніх творів Девіда Лоджа / О. Л. Ладницька  // Філологічні студії. – 2003.  – № 3-4. – С. 87-95.

Наукова біографія

·        диплом з відзнакою ЛНУ ім. Івана Франка  (2002), філолог, викладач англійської мови та літератури,

·        кандидат філологічних наук (10.02.04 – германські мови), Львів (2011)

·        доцент (2015)

Професійна діяльність
2013-дотепер доцент кафедри англійської філології
2002-2013 асистент кафедри англійської філології

Різне

Член журі обласних олімпіад з англійської мови для школярів.

Лекції на курсах підвищення кваліфікації вчителів міста.

Участь у державних екзаменаційних комісіях на здобуття дипломів бакалавра.

    Рецензування дисертаційних робіт на здобуття диплома кандидата наук.

Методичні матеріали

Ладницька О. Л. Навчально-методичний посібник з домашнього читання роману Девіда Лоджа “Changing Places” : [для студ. фак-тів іноз. мов вищ. навч. закл.] / О. Л. Ладницька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 112 с.

МАГІСТЕРСЬКІ ДИПЛОМНІ РОБОТИ – 2017:

TITLE STUDENT REFERENCES
Conversation in Fiction (on Ian McEwan’s Novel ‘Amsterdam’)

Розмова в художньому творі (на матеріалі роману Іена МакЮена «Амстердам»)

 

Анастасія Літвінчук 1. Jeffries L., McIntyre D. Stylistics / Leslie Jeffries, Dan McIntyre. – Cambridge University Press, 2010.– 224p.
2. Language, Discourse and Literature: an Introductory Reader in Stylistics/ Ed. Carter R. and Simpson P. – London: Unwin Hyman, 1989. – 304pp.
3. Leech G., Short M. Style In Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose / Geoffrey Leech, Michael H. Short. – London and New York: Longman, 1989. – 402 p.
4. McEwan I. Amsterdam / Ian McEwan. – Anchor Books, 1999. – 196 p.
Conceptual Metaphors in David Lodge’s Novel ‘Paradise News’

Концептуальна метафора в романі Девіда Лоджа «Paradise News»

 

Уляна Лук’яненко 1. Jeffries L., McIntyre D. Stylistics / Leslie Jeffries, Dan McIntyre. – Cambridge University Press, 2010.– 224p.
2. Lakoff G, Johnson M. Metaphors We Live By / George Lakoff, Mark Johnson. – Chicago, IL: University of Chicago Press, 1980. –
3. Stockwell P. Cognitive Poetics. An Introduction / Peter Stockwell. – Routledge, 2002. – 193 p.
4. Lodge David. Paradise News. – London: Penguin Books, 1992. – 376 pp.
Parentheses in Fiction (on Ian McEwan’s Novel ‘Sweet Tooth’)

Парантеза в художній літературі (на матеріалі роману Іена МакЮена «Sweet Tooth»)

 

Анастасія Тимчій

 

1. Leech G., Short M. Style In Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose / Geoffrey Leech, Michael H. Short. – London and New York: Longman, 1989. – 402 p.
2. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/viewFile/359/361
3. http://naub.oa.edu.ua/2012/parentetychni-konstruktsiji-v-suchasnomu-anhlijskomu-hudozhnomu-tvori/
4. McEwan I. Sweet tooth / Ian McEwan. – Anchor Books, 2012. – 384 p.

КУРСОВІ РОБОТИ З ЛІНГВІСТИКИ – 2017

TITLE STUDENT REFERENCES
Opposition Creation in Context (on Ian McEwan’s novel ‘Saturday’)

 

Діана Тельвак 1. Jeffries L., McIntyre D. Stylistics / Leslie Jeffries, Dan McIntyre. – Cambridge University Press, 2010.– 224p.
2. Jeffries L. Opposition in Discourse: The Construction of Oppositional Meaning / Leslie Jeffries. – London: Continuum, 2010. – 147 pp.
3. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0075424210385206
4. McEwan I. Saturday / Ian McEwan. – Anchor Books, 2005. – 294p.
Colour Words and Phrases in Ian McEwan’s  Novel ‘Enduring Love’

 

Ольга Романчак 1. Венкель Т.В. Синтагматичні, парадигматичні та епідигматичні характеристики прикметників на позначення кольору в англійській мові [Текст] : автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / Т.В.Венкель ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2004. – 20 с.
2. Деменчук О. Колоративна композита в англійській мові: Когнітивно-ономасіологічний аспект / Олег Деменчук : автореф. дис. – К., 2003. – 20 с.
3. Wyler S., Verlag G.N. Colour and Language: Colour Terms in English / Siegfried Wyler, Gunter Narr Verlag. – 1992. – 203 p.
4. McEwan I. Enduring Love / Ian McEwan. – New York: Anchor Books, 1998. – 264 p.
Speech Presentation in Ian McEwan’s Novel ‘Solar’  

Христина Кость

 

1. Fludernik M. The Fictions of Language and the Languages of Fiction / Monica Fludernik. – Routledge, 1993. – 556 p.
2. Jeffries L., McIntyre D. Stylistics / Leslie Jeffries, Dan McIntyre. – Cambridge University Press, 2010.– 224p.
3. Leech G., Short M. Speech and Thought Presentation // Style In Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. – London and New York: Longman, 1989. –  Pp. 318-351.
4. McEwan I. Solar / Ian McEwan. – New York: Anchor Books, 2011. – 338 p.
Thought Presentation in David Lodge’s Novel ‘Thinks’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Colloquial Vocabulary in David Lodge’s Novel ‘Ginger, You’re Barmy’

Христина Канагіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліля Гось

 

1. Fludernik M. The Fictions of Language and the Languages of Fiction / Monica Fludernik. – Routledge, 1993. – 556 p.
2. Jeffries L., McIntyre D. Stylistics / Leslie Jeffries, Dan McIntyre. – Cambridge University Press, 2010.– 224p.
3. Leech G., Short M. Speech and Thought Presentation // Style In Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. – London and New York: Longman, 1989. –  Pp. 318-351.
4. Lodge David. Thinks… / David Lodge. – London : Penguin Books, 2002. – 344 p.

 

 

 

 

 

 

1. Galperin I. R. Stylistics. – Moscow: “Higher School”, 1977. – 336 pp.
2. Hughes G. Swearing: A Social History of Foul Language, Oaths and Profanity in English. – Oxford: Blackwell, 1992. – 284 pp.
3. Lototska K. English Stylistics. – Lviv Ivan Franko National University Publishing Centre, 2008. – 254 pp.
4. Ладницкая О.Л. Особенности функционирования вульгаризмов в дискурсе романов Дэвида Лоджа / О.Л. Ладницкая // Science and Education: a New Dimension. Philology, II (4). – Budapest: www.seanewdim.com. – Issue 24, 2014. – P. 45-50.
5. Lodge David. Ginger, You’re Barmy. – London: Penguin Books, 1987. – 224 pp.

 

 

Розклад