Лук’яненко Світлана Федорівна

Посада: асистент кафедри англійської філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

• методика викладання англійської мови
• теоретична граматика

Навчальні курси
• теоретична граматика
• практичний курс англійської мови
• методика викладання англійської мови

Участь у вчених та акредитаційних радах
• участь в журі студентських та шкільних олімпіад у Львівському національному університеті ім. І.Франка
• участь у відбірних комісіях американських програм

Інший професійний досвід
Переклад

Стажування (стипендії)
• Університет штату Монтана, м. Боузмен, 1999 рік

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти, Львів, 2009
• Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття, Львів, 2008
• Психолого-педагогічні аспекти формування професійних, особистісних ціннісних орієнтацій студентської молоді в контексті розвитку громадянського суспільства, Львів, 2006
• Викладання англійської мови як мови фаху в контексті глобалізації університетської освіти” та Літнього Інституту „ Виміри викладання англійської мови як мови фаху, Феодосія, 2005
• 10-а Всеукраїнська конвенція TESOL – Україна „ Комунікація у вік глобалізації: десять років успішного розвитку та здобутків,Київ, 2005
• ІХ міжнародної конференції TESOL “Розвиток міжкультурного взаєморозуміння за допомогою викладання англійської мови”, Горлівка 2004

Доповіді на міжнародних конференціях
• Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects, Lviv,2011
• Foreign Language Writing Conference, Poland, 2011
• Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі, Львів, 2007

Курси

Публікації

1) Креативний підхід до навчання письму. // Можливості у письмі іноземною мовою. Лодзь, 13-14 червня 2011 року.
2) Проблеми при навчанні письма іноземною мовою. // “Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі:проблеми і перспективи”, Львівський національний університет імені Івана Франка 18-19 листопада 2011 р.
3) Креативний підхід до укладання тестів та вправ. Збірник тез науково-практичної конференції « Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти», Львів, 2009р. С. 159-160.
4) Навіщо перейматись креативністю. Збірник тез науково-теоретичної конференції « Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття», Львів, 2008. с.25.
5) Феномен креативності // Збірник наукових праць “ Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі ”, частина 2. – Львів, 2007. С.244-247.
6) Створення умов для формування креативності студентів //Науковий вісник Волинського державного університету. Серія:Філологічні науки. 4. 2007-Луцьк, ВДУ,2007. – С. 221-224.
7) Формування критичного мислення у студентської молоді як невід’ємна складова набуття досвіду громадянської активності // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Лвів, ЛНУ імені Івана Франка, випуск 21,2006. – С. 69-76.
8) Формування у студентів критичного мислення. Зб. тез 1-ої Всеукраїнської конференції TESOL – Україна „Викладання англійської мови як мови фаху в контексті глобалізації університетської освіти” та Літнього Інституту „ Виміри викладання англійської мови як мови фаху”, Львів: Феодосія, 2005. с. 66 – 69.
9) Розвиток навичок у постановці запитань. Зб. тез 10-ої Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна „ Комунікація у вік глобалізації: десять років успішного розвитку та здобутків”, Львів: Київ, 2005. с. 36 – 37.
10) Дискусія як один з методів мотивації студентів в навчальному процесі. Зб. тез ІХ міжнародної конференції TESOL “Розвиток міжкультурного взаєморозуміння за допомогою викладання англійської мови”, Горлівка 2004. с. 90.
11) Використання драми на уроках англійської мови. Зб. тез міжнародної наукової конференції “Прикладна лінгвістика у ХХI столітті: лінгводидактичні та культурологічні стратегії”, Львів,2003. Університет “Львівський Ставропігіон” с. 139-140, 0,02 д.а

Біографія

• Диплом ЛДУ ім. Івана Франка/ 1986 р., філолог, викладач, перекладач англійської мови,

Професійна діяльність
2004 – асистент кафедри англійської філології
2002 – 2004 асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів
1986 – 2002 вчитель англійської мови середніх шкіл №81, 53 м.Львова з поглибленим вивченням англійської мови
Наукові інтереси
• методика викладання англійської мови
• теоретична граматика

Розклад