Молчко Оксана Орестівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Наукові інтереси

Перекладознавство та контрастивна лінгвістика, переклад (письмовий, усний), працюю над дослідженням “Порівняння як проблема перекладу (на матеріалі українських та англійських текстів та їхніх перекладів)”.

Курси

Публікації

Ю.В.Шевєльов “1860 рік у творчості Т.Шевченка” // Записки НТШ. Філологічна секція. Т.224, 1992 р.

Молчко О. Порівняльні конструкції із зоонімами як перекладознавча проблема (на матеріалі української та англійської мов) // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Вип. 115. – Чернівці: Рута, 2001. – С.158-165.

Молчко О. Семантика та структура поетичного порівняння (спроба контрастивного аналізу на матеріалі української та англійської мов) // Іноземна філологія. – Вип.112. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – С.292-297.

Біографія

1991-1993- асистент кафедри англійської філології факультету іноземних мов ЛДУ

1993-1995, 1997-1999 – аспірантка ЛДУ

1999-2000 – асистент кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Освіта:

1991 – факультет іноземних мов, англійська філологія ЛДУ

Курси:

Практика основної мови, практика перекладу з основної мови

Розклад