Микитка Ірина Степанівна

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: iryna.mykytka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • історичний аспект становлення діалектів німецької мови, розвиток фразеологічних одиниць у німецькому, австрійському та швейцарському варіантах
  • проблеми формування іншомовної професійної компетенції у студентів економічного факультету під час навчання німецької мови як другої іноземної

Вибрані публікації

Сологуб Л. В. Боднар І. М. Комар Р. І.
Микитка І. С.
Самостійна робота студентів у процесі вивчення іноземної мови у вищій школі як важливий чинник становлення майбутнього фахівця / Сологуб Л. В., Боднар І. М., Комар Р. І., Микитка І. С. // Monografia pokonferencyjna – Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) “Science, Research, Development. Pedagogy. #4.” 29.04.2018 – 30.04.2018. Barcelona. – Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». Warszawa, 2018. – C.89-94
Микитка І. С. Zum Problem der Grundzüge des Wirtschaftsdeutschen/ Левицька Л. Я., Микитка І.С. // Наукові записки національного університету «Острозька академія», серія «Філологічна», вип. 59. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 117-120. – 0,4 друк. арк.
Микитка І. С. Рефлексія як засіб професійного становлення викладача іноземної мови / Левицька Л. Я., Микитка І.С. // Zbiór raportów naukowych «Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria». – Warszawa : Wydawca Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2015. – С. 57-62. – 0,4 друк. арк.
Микитка І. С. Символічна топографія як відображення внутрішнього роздвоєння особистості у новелі Людвіга Тіка «Руненберг»/ Л.Я.Левицька, І.С.Микитка // Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова–культура–особистість», 3–4 квітня 2014 р. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 133-137. – 0,4 друк. арк.
Микитка І. С. Сучасні підходи до процесу викладання іноземної мови професійного спрямування / І. С Микитка // Вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Серія: «Методика викладання іноземних мов» – №4 (111). – Дрогобич : «Коло», 2014. – С. 110-114. – 0,4 друк. арк.
Микитка І. С. Досвід використання інноваційних форм та методів у    навчанні німецької мови студентів економічного профілю / І. С Микитка // Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», 27-28 березня 2014 р. – Наукові записки. – Випуск 128. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 570-574. – 0,4 друк. арк.
Mykytka I. S. Der deutsch-ukrainische Vergleich der Metapher mit Tierkomponenten / Levytska L.Ja., Mykytka I.S. // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід». – Вип. 692-693: Германська філологія, 2014. –С. 57-60. – 0,3 друк. арк.

Біографія

2016 – дотепер старший викладач кафедри іноземних мов для природничих факультетів, факультету іноземних мов

Різне

• Брала участь у роботі міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології, що відбувалась на базі національного університету «Львівська Політехніка», 1–2 жовтня 2010 р.
• Брала участь у роботі XVII-ї науково-практичної конференції Асоціації українських германістів, 22–23 жовтня 2010 р., Львів.
• Брала участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 28–30 жовтня 2010 р.
• Брала участь у роботі ХХ Міжнародної наукової конференції «Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго у м. Києві 20–25 червня 2011 р.
• Брала участь у роботі IV Міжнародної науково–практичної конференції “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – м. Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 28–30 жовтня 2010 р.
• Брала участь у звітній науковій конференції професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2010 рік (4 – 5 лютого 2011 р.)

Розклад