Мисик Леся Василівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: lesya.mysyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

англійська правнича терміносистема, лінгвостилістичні особливості англійського правничого дискурсу, терміни-інтернаціоналізми в англійському науковому тексті на правничому зокрема

Вибрані публікації

Автор 57 наукових публікацій, серед яких: Українсько-англійський словник правничої термінології.(1999); підручник Англійська мова. Комунікативний аспект (для студентів юридичних та гуманітарних спеціальностей (2000); навчальні посібники Англійська мова для студентів юридичних факультетів, Ч. І, ІІ. 1999; колективна монографія Англійська правнича термінологія та укладання фахових словників. (1998).

Біографія

З 1970-1975рр. навчалася на факультеті іноземних мов Львівського університету імені Івана Франка. У 1975-78 – учитель англійської мови на Львівщині. З 1978 – аситент кафедри іноземних мов; з 1996 – старший викладач, з 1999 – доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів. Розробила власні навчальні програми для викладання англійської мови у спеціалізованих групах (Advanced Level) 1-4 курсів юридичного факультету, а також методику написання та публічного захисту курсових і дипломних робіт англійською мовою. Здійснила наукове консультування та редагування перекладів Практика Європейського Суду з прав людини (у співавторстві з професором П,М, Рабіновичем). Випуски 1-5 (1998-200) та випуски 1-5 (2001-2002). 2002 (вперше в історії немовних факультетів) очолила секцію “Правознавча проблематика англійською мовоб” І Міжнародної студентської правничої конференції у Львівському університеті.

Розклад