Пастернак Аліна Ігорівна

Наукові інтереси

  1. Художній переклад
  2. Історія перекладу
  3. Усний синхронний та послідовний переклад

Публікації

  • Пастернак А. Відтворення кольорем поеми «Пісня про Гаявату» Г. Лонгфелло в перекладі Олександра Олеся / А. Пастернак // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів, 2013. – Вип. 125. – С. 139-143.
  • Пастернак А. Особливості відтворення заголовків англомовної прози у «Літературно-науковому вістнику» (1898-1932) / А. Пастернак // Наукові записки. – Вип. 126. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ ім. В Винниченка, 2014. – С. 395-399.

Біографія

З 2017 р. – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка

2011-2014 рр. – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка

2011 р. – диплом магістра філології з відзнакою, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – англо-український переклад

2006-2010 рр. – диплом бакалавра філології з відзнакою, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – англо-український переклад

 

Розклад