Плахтина Наталія Володимирівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: nataliya.plakhtyna@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Лінгводидактичні особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у вищій школі

Курси

Публікації

Плахтина Н. В. Розвиток вміння вести діалог і прийом «інтелектуальної провокації» у вивченні іноземної мови / Н. В. Плахтина // Матеріали ІI Міжнародної науково–практичної конференції «Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології». – Миколаїв : Інститут інноваційної освіти, 2019. ― С. 96 – 101.
Плахтина Н. В. Перевернуте навчання як одна з ключових тенденцій освітніх технологій сучасності / Н. В. Плахтина // Матеріали VI Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні питання освіти і науки» (Харків, 10–11 листопада 2018 р.) – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2018. ― С. 39–47.
Плахтина Н. В. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності у студентів природничих спеціальностей / Комар Р. І., Плахтина Н. В. // Збірник статей I Міжнародної науково-практичної конференції «Наука XXI століття: відповіді на виклики сучасності». – Бухарест, 17 травня 2013. – С. 182–185. – 0,25 друк. арк.
Плахтина Н. В. Сучасні підходи до викладання іноземних мов на природничих факультетах / Комар Р. І., Плахтина Н. В. // Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання освіти і науки». – Харків, 23–24 жовтня 2013. – С. 85–87. – 0,2 друк. арк.

Тези:

Плахтина Н. В. Формування готовності студентів природничих спеціальностей до професійно орієнтованого спілкування іноземною мовою / Н.В.Плахтина // Комунікація у сучасному соціумі: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції.– Львів, червень, 8, 2018. ‒ С.92 –93.
Плахтина Н. В. Роль іноземної мови у формуванні конкурентоспроможного фахівця в галузі геології // Особливості педагогіки вищої школи в умовах полікультурного світу : Тези доповідей наук.–метод. конф., 25 січня 2012 р. – Донецьк : Донецький юридичний інститут, 2012. – С. 84–87. – 0,06 друк. арк.

Біографія

1992 – 1997 cтудентка факультету іноземних мов  Львівського державного університету імені Івана Франка (Спеціальність: англійська мова та література);
2000 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад