Пилипчук Олена Михайлівна

Посада: асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Електронна пошта: olena.pylypchuk@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Переклади:

 1. К. Е. Францоз. Без напису // Була собі Галичина… / Упорядники А. Паславська, Ю. Прохасько, Т. Фоґель. – Львів: ВНТЛ–Класика, 2012. – С. 182–221.
 2. М. Ерстенюк. Vom kaiserlichen und königlichen II. Staatsobergymnasium zur Schule №8 (1818-2018) // Österreichisch-ukrainische Begegnungen / – Львів: ВНТЛ–Класика, 2013. – С. 240–251.
 3. Від імператорсько-королівської крайової президії №1922 Львівському академічному сенатові; Допоміжна академічна Адміністрація Львівського імператорсько-королівського університету, її склад та службова інструкція для неї // Історія Львівського університету в німецькомовних документах / Упорядник М.Смолій – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 35.
 4. Допоміжна академічна Адміністрація Львівського імператорсько-королівського університету, її склад та службова інструкція для неї // Історія Львівського університету в німецькомовних документах / Упорядник М.Смолій – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 54–71.
 5. Solomiya-Kruschelnytska-Gedenkmuseum in Lwiw. Illustrierter Führer – Lwiw: Apriori, 2013. – 60 Seiten.
 6. Де ла Мотт Фуке Ф. Ундіна. Пер. з нім. О. Пилипчук. – К. : Знання, 2016. – 158 с.
 7. Винничук Ю. Todestango // Lwiw. Literarischer Reiseführer / Упор. Паславська А., Фогель Т.; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів. : ВНТЛ–Класика, 2017. – с. 168 – 169.
 8. Кіяновська Л. Franz Xaver Wolfgang Mozart und Lwiw // Lwiw. Literarischer Reiseführer / Упор. Паславська А., Фогель Т.; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів. : ВНТЛ–Класика, 2017. – с. 141.
 9. Лемко Ілько. Legenden der Oper // Lwiw. Literarischer Reiseführer / Упор. Паславська А., Фогель Т.; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів. : ВНТЛ–Класика, 2017. – с. 112 – 113.
 10. Лемко Ілько. Lytschakiw // Lwiw. Literarischer Reiseführer / Упор. Паславська А., Фогель Т.; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів. : ВНТЛ–Класика, 2017. – с. 169.
 11. Павлишин А. Zbigniew Herbert als Symbol des Lwiwer Multikulturalismus // Lwiw. Literarischer Reiseführer / Упор. Паславська А., Фогель Т.; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів. : ВНТЛ–Класика, 2017. – с. 137 – 138.
 12. Прохасько Ю. Der galizische Graf // Lwiw. Literarischer Reiseführer / Упор. Паславська А., Фогель Т.; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів. : ВНТЛ–Класика, 2017. – с. 146 – 147.
 13. Яворський М. Der Löwenkuss // Lwiw. Literarischer Reiseführer / Упор. Паславська А., Фогель Т.; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів. : ВНТЛ–Класика, 2017. – с. 133.
 14. Bałaban M. Was sich in der Judenstraße ereignete // Lwiw. Literarischer Reiseführer / Упор. Паславська А., Фогель Т.; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів. : ВНТЛ–Класика, 2017. – с. 82.

Статті:

 1. Лінгвокультурний аспект перекладу (на матеріалі перекладів творів Карла Еміля Францоза українською мовою) / Пилипчук О.М. // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127.
 2. Пилипчук О. Німецькомовна проза Галичини 1848–1918 рр. в українських перекладах. / О. Пилипчук // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128.
 3. Пилипчук О. Німецькомовна література Галичини (1848–1918) крізь призму лінгвокультурних універсалій: доперекладознавчий аналіз / О. Пилипчук // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 129.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Пилипчук О. М. / Лексично–семантичні особливості перекладу лінгвокультурних термінів на основі прозових творів Карла Еміля Францоза / О. М. Пилипчук // – Тези звітної наукової конференції професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2013 рік (5–6 лютого 2014 р.).– Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 64.
 2. Пилипчук О. М. Deutschsprachige Literatur Galiziens in ukrainischer Übersetzung (Karl–Emil–Franzos–Fall) / Olena Pylyptschuk // Українська германістика в діалозі традиції та новаторства: матер. ХХI Міжнародної наук.–практич. конф. Асоціації українських германістів (30 жовтня – 1 листопада 2014 р., Львів, ЛНУ ім. І.Франка). – Львів : ПАІС, 2014. – С. 53–54.
 3. Пилипчук О. М. / Die Deutschsprachige Prosa Galiziens 1848–1918 und ihre Übersetzungen ins Ukrainische // Українська германістика в діалозі культур: матер. ХХIІ Міжнародної наук.–практич. конф. Асоціації українських германістів (6–8 жовтня 2015 р., Львів, ЛНУ ім. І. Франка). – Львів : ПАІС, 2015. – С. 113–115.
 4. Пилипчук О. М. / Виміри культури та їхнє відображення в літературі Галичини / О. М. Пилипчук // – Тези звітної наукової конференції професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2015 рік.
 5. Пилипчук О. М. / Thematische Klassifikation kulturspezifischer Lexik in deutschsprachiger Prosa Galiziens // Німецька мова в Україні : традиції та перспективи розвитку : матер. ХХIІІ Міжнародної наук.–практич. конф. Асоціації українських германістів (4–6 жовтня 2016 р., Львів, ЛНУ ім. І. Франка). – Львів : ПАІС, 2016. – С. 131-132.
 6. Пилипчук О. М. / Kulturspezifische Lexik in deutschsprachiger Prosa Galiziens (1848-1918): Versuch einer Systematisierung / О. М. Пилипчук // – Тези звітної наукової конференції професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2016 рік.
 7. Пилипчук О. М. / Wege und Mittel der sprachlichen Kulturrepräsentation / О. М. Пилипчук // Зірковий час німецької мови в Україні : матер. ХХIV Міжнародної наук.–практич. конф. Асоціації українських германістів (29–30 вересня 2017 р., Чернівці). – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2017. – С. 107–108.

Біографія

1998–2008 – навчалась у ССЗШ №8 м. Львова з поглибленим вивченням німецької мови
2006–2008 – навчалась у Малій Академії Наук. Напрям: німецька мова
2008–2012 – бакалаврат, факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка кафедри міжкультурної комунікації та перекладу
березень 2009 – навчання в Universität Wien, Австрія
жовтень 2010 – лютий 2011 – навчання у Friedrich–Alexander–Universität Erlangen–Nürnberg, Німеччина
2012–2013 – магістратура, факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка кафедри міжкультурної комунікації та перекладу. Захист магістерської роботи на тему: „Sprachlich-stilistische Analyse der Übersetzung der Novelle „Ohne Inschrift“ von Karl Emil Franzos ins Ukrainische“ з відзнакою.
вересень 2012 – лютий 2013 – навчання в Otto–Friedrich–Universität Bamberg, Німеччина

з вересня 2013 року – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

січень 2015 – березень 2015 –  наукове стажування в Університеті імені Отто–Фрідріха м. Бамберг при підтримці Фонду Ганса Зайделя, Німеччина

з листопада 2015 року – навчання в аспірантурі

 

Розклад