Ратич Марія Теодорівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: mariya.ratych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження структури, семантики та функціонування германських та романських мов, методика викладання іноземних мов.

Курси

Вибрані публікації

Автореферат кандидатської дисертації:

Ратич М. Т. Проблема протиставлення форм простого і складного минулого часу у сучасній німецькій мові (1985)

Вибрані статті:

Ратич М. Т. Формування і розвиток граматичних навичок у студентів природничих спеціальностей / М. Т. Ратич, Л. С. Тимчишин // Monografia pokonferancyjna. Science, Research, Development # 26. Philology, Sociology and Culturology (Poznan, 27.02.2020 – 28.02.2020). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020. – С.72–75.
Ратич М. Т. Деякі граматичні особливості перекладу економічних текстів // Л. С. Тимчишин, М. Т. Ратич // Актуальные научные исследования в современном мире: Сб. научн. трудов Междунар. конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3 (35). – Ч. 6. – С. 88–94.
Ратич М. Т. Деякі лексичні особливості перекладу економічних текстів // Л. С. Тимчишин, М. Т. Ратич // Актуальные научные исследования в современном мире: Сб. научн. трудов Междунар. конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11 (31). – Ч. 6. – С. 100–104.
Ратич М. Т. Термінологічні особливості підмови фізики / М.Т. Ратич, Л.С. Тимчишин // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Filologia, sociologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka“ (30.03. 2016 – 31.03.2016). – Gdansk : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»,  2016. – Czesc 5. – С. 67-71. – 0,3 друк. арк.
Ратич М. Т. Система вправ для розвитку читання літератури за фахом / Л. С. Тимчишин, М. Т. Ратич // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов (лютий 2015 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2016 р. – С. – 0,06 друк. арк.
Ратич М. Т. Мотивація вживання англіцизмів у сучасній німецькій мові / Л. С. Тимчишин, М. Т. Ратич // Актуальные научные исследования в современном мире: Сб. научн. Трудов ХХ Междунар. конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 12 (20). – Ч. 4. – 158 с. – С. 154–157. – 0,2 друк. арк.
Ратич М. Т. Комп’ютер як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови/ М.Т. Ратич, Л.С. Тимчишин // Zbior raportow naukowych «Wspołczesne tendencje w nauce i edukacji» (Olsztyn, 27.02.2014 – 28.02.2014). – Warszawa,  2014. – С. 100-103. – 0,25 друк. арк.
Ратич М. Т. Формування навичок професійно-орієнтованого читання / М.Т. Ратич, Л.С. Тимчишин // Zbior raportow naukowych «Nauka i Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje» (29.11.2013 – 30.11.2013). – Opole, 2013. – Część 5. – C.86-89.
Ратич М. Т. Методика анотування фахових текстів / М. Т. Ратич, Л. С. Тимчишин // Матеріали IІ Міжнар. наук.–метод. конф. “Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи” (18–19 листопада 2011 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 105–107. – 0,125 друк. арк.
Ратич М. Т. Використання комп’ютерних технологій при вивченні іноземної мови: переваги і недоліки / М. Т. Ратич, Л. С. Тимчишин // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., присвяченої пам’яті проф. К. Я. Кусько, “Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття” (24–25 листопада 2011 р). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 272–273. – 0,125 друк. арк.
Ратич М. Т. Компаративний аналіз англійської та німецької фахової термінології в галузях інформатики та електроніки // Од слова путь верстаючи й до слова: Збірник на пошану Р.П. Зорівчак – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.-с. 664-669.
Ратич М. Т. Сфери вживання претеріта і перфекта у німецькій мові // Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики : Вісник Національного університету «Львівська Політехніка» №586.-Львів : Видавництво національного університету «Львівська Політехніка», 2007.-с. 101-106
Ратич М. Т. Семантична опозиція перфект-претеріт у німецькій мові // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.-с.149-151
Ратич М. Т. Види і форми контролю навичок практичного володіння іноземною мовою в умовах Болонського процесу // Актуальні проблеми навчання іноземних мов : Зб. Наук. Праць. – Львів: Львівський державний ун-т. внутрішніх справ МВС України, 2006.-с. 95-101
Ратич М. Т. Індивідуалізація самостійної роботи студентів за допомогою навчальних комп’ютерних програм / Планування та організація самостійної роботи курсантів та студентів з іноземної мови у ВНЗ МВС України : Зб. наук. праць. – Львів: Львівський державний ун-т. внутрішніх справ МВС України, 2005.-с. 106-109

Навчальні посібники:

Жовнірук З. Л.
Ратич М. Т.
Тимчишин Л. С.
Німецька мова для студентів географічного факультету: навч. посібник / З.Л. Жовнірук, М.Т. Ратич, Л.С. Тимчишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015 р. – 217с.- 12,7 друк.арк.
Жовнірук З. Л.
Ратич М. Т.  Тимчишин Л. С.
Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: навч. Посібник / З. Л. Жовнірук, М. Т. Ратич, Л. С. Тимчишин. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014 р. – 217с. – 12,7 друк. арк.
Жовнірук З. Л.
Ратич М. Т.  Тимчишин Л. С.
Німецька мова для самостійної роботи студентів-географів, геологів, екологів: навч. посібник.  / Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. // – Львів,  ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с. – 12,1 друк. арк.
Жовнірук З.
Ісаєва Г.
Микитенко Н.
Ратич М.
Навчальна програма рівневого вивчення англійської та німецької мов для студентів природничих факультетів університету / З. Жовнірук, Г. Ісаєва, Н. Микитенко, М.Ратич, Л. Тимчишин, М. Федина, Т. Яхонтова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 46 с. – 2,8 друк. арк.
Жовнірук З. Л.
Ратич М. Т.  Тимчишин Л. С.
Німецька мова для студентів-географів : навч. посібник / Ратич М., Жовнірук З., Тимчишин Л. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 291 с. – 18,0 друк. арк.

Біографія

1972 – 1977 студентка факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка;
1979 – 1982 аспірантка кафедри німецької філології Львівського державного університету імені Івана Франка;
1983 – 1990 асистент кафедри іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка;
1991 – дотепер доцент кафедри іноземних мов (з 1998 р. кафедри іноземних мов для природничих факультетів) факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Різне

Переклад: 

Захер-Мазох, Леопольд фон.
Криваве весілля у Києві / Л. Ф. Захер-Мазох ; пер.: М. Ратич, Ю. Охріменко ; упоряд.: Ю. Охріменко. – Львів : Сполом, 2001 . – 49 с.

Розклад