Рудий Володимир Григорович

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Наукові інтереси

проблеми лексикології та методики викладання іноземних мов, застосування техн.засобів навчання. Опублікував 135 наукових та науково-методичних праць; досліджує етимологічні, структурно-семантичні та стилістичні особливості нім. іменників та прикметників, шляхи появи й творення неологізмів, англо-америк.запозичення, нім.власні імена. Автор серії методичних посібників, навчальних програм, тестів для студентів університету. Читає спецкурс “Теорія і практика перекладу літ-ри за фахом”

Вибрані публікації

Складні слова типу багуврігі в сучасній німецькій мові // Іноземна філологія, Львів, 1965. Вип.2;

Структура та семантика утворень типу багуврігі в давньоверхньонімецькій та середньоверхньонімецькій мовах // Іноземна філологія, Львів, 1970. Вип. 22; Типи німецьких прізвищ, утворених за індивідуальними ознаками перших носіїв // Іноземна філологія, Львів, 1971. Вип. 25;

Неологізми в сучасній німецькій мові // Іноземна філологія, Львів, 1984. Вип. 75; Лексичні неологізми німецької мови, специфічні для ФРН // Іноземна філологія, Львів, 1987. Вип. 88;

Пейоративна лексика в сучасній німецькій мові (Розділ кол.монографії)  Іноземномовний текст за фахом: лінгвістичні аспекти. Львів, 1998;

Англо-американські запозичення в німецькій мові // Наукова спадщина проф. Жлуктенка та сучасне мовознавство. Зб.наук.праць. К.2000;

Прикметники, що означають кольори, в сучасній німецькій мові // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології № 453, Львів, 2002;

Німецькі прислів’я і приказки. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей. Збірник наукових статей. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2010.

Німецька мова для студентів історичного факультету. Частина 5. Посібник. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2010.

Німецькі прислів’я і приказки про трудові взаємини людей. Актуальні проблеми менталінгвістики. Збірник статей за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції.  – Черкаси, 2011.

Німецькі парамії з компонентом – “орнітонім”. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Вид. Національний університет “Острозька академія”. – Вип. 34. – Острог, 2013.

Корелятивні особливості особливості німецьких прислів’їв та приказок про природу в зіставлені з українськими. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. – Вип. 17. – Вид. Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013.

Німецькі прислів’я і приказки з компонентом “назва кольору”. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького. Том 16 № 2 (59). Частина 5. – Львів, 2014.

Німецькі паремії про багатство і бідністьНауковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького. Том 19 № 76(59).  – Львів, 2017.

Біографія

Середню освіту здобув у 1951 в Радехові. Закінчив німецьке відділення факультету іноземних мов Львівського  університету (1956); три роки працював учителем нім.мови у Черницькій СШ на Львівщині. У 1959-62 – аспірант каф.нім.філ. Львівського ун-ту. З 1962 працює на каф.іноземних мов ун-ту: спочатку асистентом, з 1966 – ст.викладачем, з 1972 – доцентом. У 1966 захистив канд. дис. Історія німецьких екзоцентричних складних слів (кер. – проф. Б.М.Задорожний).
Стажувався у Москвських і Лейпцігських університетах. 
Брав участь у низці міжнародних, всеукраїнських та західно-регіональних наукових конференцій, зокрема, Львів-1996, 1998, 2000, 2002, Донецьк-2001; Київ-1993, 2000; Тернопіль-1997, 1999, Ужгород-1999. Розробляв 6 держбюджетних тем Міносвіти України. Керував каф.наук.семінаром з питань лексикології та граматики. Протягом багатьох років очолював секцію нім.мови кафедри.

Розклад